Phương pháp đường đẳng trị là gì? | Địa Lý 10

Câu trả lời đúng và câu trả lời cho câu hỏi Phương pháp isoval là gì? cùng với kiến ​​thức sâu rộng về Một số phương pháp biểu diễn bản đồ chi tiết nhất.

Trả lời câu hỏi: Phương pháp isoval là gì?

Phương pháp đẳng phương sai là phương pháp dùng để biểu diễn các hiện tượng tự nhiên có sự phân bố liên tục trong ranh giới của bản đồ. Ví dụ: độ cao, độ sâu, nhiệt độ…

Tham khảo kiến ​​thức về Một số phương pháp biểu diễn các đối tượng địa lý trên bản đồ nhé!

1/ Cách ký hiệu

a/ Đối tượng biểu đạt

– Biểu hiện của đối tượng phân bố theo điểm cụ thể. Các ký hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ. (ví dụ: Thủy điện Hòa Bình nằm trên sông Đà…)

b) Các loại ký hiệu

Các loại ký hiệu

– Ký hiệu hình học: Sắt, than, crom, kim cương, vàng, nước khoáng, đá quý.

– Kí hiệu chữ cái: Apatit, Uranium, Bauxit, Niken, Thủy ngân, Antimon, Molypden.

– Từ tượng hình: Rừng nhiệt đới, lúa gạo, trái cây, con trâu, con nai, ruộng cá, nhà máy.

c/ Khả năng biểu hiện

– Tên và vị trí phân bố của đối tượng.

– Số lượng đối tượng

– Cơ cấu, chất lượng và động lực phát triển

2/ Phương pháp ký hiệu đường chuyển động

a/ Đối tượng biểu đạt

– Biểu hiện sự vận động của các đối tượng tự nhiên và KT-XH.

[CHUẨN NHẤT]  Phương pháp isoval là gì? (ảnh 2)

b/ Khả năng biểu hiện

– Hướng chuyển động của vật.

– Khối lượng của vật chuyển động.

– Vận tốc của vật chuyển động.

3/ Cách tính điểm

a/ Đối tượng biểu đạt:

Biểu hiện của các đối tượng phân tán, phân tán bằng dấu chấm.

b/ Khả năng biểu hiện:

Sự phân bố của các đối tượng.

Số lượng đối tượng.

Ví dụ: để thể hiện sự phân bố dân cư, một dấu chấm có thể tương ứng với 5000 người; hay để biểu thị diện tích cây trồng, một chấm có thể tương ứng với 1000 ha…

[CHUẨN NHẤT]  Phương pháp isoval là gì? (ảnh 3)


4/ Phương pháp khoanh vùng

a/ Đối tượng biểu đạt

– Biểu hiện của đối tượng không phân bố trên một diện tích toàn lãnh thổ mà chỉ phát triển ở một số khu vực nhất định.

Xem thêm bài viết hay:  Nằm ngủ…nuốt răng giả

b/ Khả năng biểu hiện

– Sự phân bố của đối tượng.

– Số lượng đối tượng

[CHUẨN NHẤT]  Phương pháp isoval là gì? (ảnh 4)

phương pháp khoanh vùng

5/ Phương pháp bản đồ – biểu đồ

a/ Đối tượng biểu đạt:

Thể hiện tổng giá trị của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách sử dụng các biểu đồ thể hiện phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.

b/ Khả năng biểu hiện:

Số lượng đối tượng.

Chất lượng của đối tượng.

Cấu trúc của đối tượng.

[CHUẨN NHẤT]  Phương pháp isoval là gì? (ảnh 5)

– Ngoài các phương pháp trên còn có các phương pháp khác để thể hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ như: phương pháp ký hiệu đường, phương pháp đẳng cự, phương pháp khoanh vùng (hình 2.6), phương pháp chất lượng…

[CHUẨN NHẤT]  Phương pháp isoval là gì? (ảnh 6)


6/ Đố vui

Câu hỏi 1: Phương pháp ký hiệu là

A. Biểu hiện của đối tượng phân bố theo điểm xác định.

B. Biểu hiện vận động của các sự vật, hiện tượng tự nhiên, kinh tế – xã hội.

C. Thể hiện các đối tượng phân bố không đều bằng các điểm có giá trị bằng nhau.

Đ. Thể hiện các đối tượng được phân bố trong các bộ phận lãnh thổ bằng biểu đồ nằm trong các lãnh thổ đó

Câu 2: Phương pháp ký hiệu đường chuyển động là

A. Biểu hiện của đối tượng phân bố theo điểm xác định.

B. Thể hiện các đối tượng phân bố không đều bằng các điểm có giá trị bằng nhau.

C. Biểu hiện vận động của các sự vật, hiện tượng tự nhiên, kinh tế – xã hội.

D. Thể hiện các đối tượng phân bố trong các bộ phận lãnh thổ bằng biểu đồ đặt trên các lãnh thổ đó.

Câu 3: Hiệu suất của phương pháp bản đồ-biểu đồ là

A. Hướng chuyển động của vật.

B. Cấu trúc của đối tượng

C. Vị trí phân bố của đối tượng

D. Khối lượng của vật chuyển động.

Câu 4: Phương pháp ký hiệu thường được sử dụng để biểu diễn các đối tượng địa lý với

A. Phân bố rộng rãi

B. Phân bố theo điểm cụ thể

C. Phân bố theo chiều dài

Xem thêm bài viết hay:  Giới thiệu khái quát huyện Năm Căn

D. Phân bố không đều

Câu 5: Đối tượng nào sau đây thường được biểu diễn bằng phương thức đối tượng?

A. Địa giới hành chính

B. Quần đảo

C. Núi

D. Khu dân cư

Câu 6: Trên bản đồ tự nhiên, các đối tượng được biểu diễn bằng phương pháp chuyển động là

A. Hướng gió, dãy núi

B. Sông ngòi, hải lưu

C. Hướng gió, dòng biển

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 7: Đặc điểm của phương pháp khoanh vùng

A. Thể hiện sự phân bố các đối tượng địa lý

B. Chỉ ra động lực phát triển của đối tượng

C. Thể hiện sự phân bố của các đối tượng riêng lẻ, dường như tách biệt với các đối tượng khác

D. Tất cả các câu trả lời trên đều đúng

Câu 8: Phương pháp nào chúng ta thường sử dụng để thể hiện các mỏ than trên bản đồ?

A. Ký hiệu đường chuyển động

B. Vùng phân bố

C. Biểu tượng

D. Tính điểm

Câu 9: Người ta thường dùng phương pháp nào để biểu thị số bò nuôi của các tỉnh ở nước ta?

Một biểu tượng

B. Vùng phân bố

C. Bản đồ, biểu đồ

D. Tính điểm

Câu 10: Các kí hiệu hình học dùng để biểu diễn các đối tượng như thế nào?

A. Sắt, than đá, crom, kim cương,….

B. Apatit, niken, thủy ngân

C. Rừng nhiệt đới, cây lúa,…

D. Tất cả các câu trả lời trên đều đúng

Câu 11: Trong phương pháp ký hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lý nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển, người ta sử dụng/ cùng một ký hiệu nhưng khác nhau về

màu sắc.

B. diện tích (nhỏ bé),

C. nét vẽ.

D. cả 3 cách trên.

Câu 12: Phương pháp ký hiệu được sử dụng để biểu diễn các đối tượng địa lý với các đặc điểm

A. phân bố theo dòng vận động.

B. phân bố rải rác, rời rạc.

C. phân bố theo điểm xác định.

D. phân bố thanh theo vùng.

Câu 13: Trong phương pháp ký hiệu, sự khác nhau về quy mô, số lượng của các hiện tượng cùng loại thường được biểu thị bằng:

A. khác biệt về màu biển báo

Xem thêm bài viết hay:  Bạn đã Hiểu Hết Về Khử Răng Cưa? Smaa, Taa, Fxaa, Msaa Là Gì

B. sự khác biệt về kích thước độ lớn ký hiệu

C. sự khác biệt về hình dạng ký hiệu

D. sự khác biệt về độ sắc nét của biểu tượng

Câu 14: Các đối tượng địa lí nào sau đây được thể hiện bằng kí hiệu trên bản đồ?

A. Những con đường.

B. Mỏ khoáng sản.

C. Phân bố dân cư.

D. Lượng khách du lịch đến.

Câu 15: Trên bản đồ kinh tế – xã hội, các đối tượng địa lý thường được biểu thị bằng phương pháp di chuyển ký hiệu đường là:

A. nhà máy, trao đổi hàng hóa..

B. biên giới, đường giao thông..

C. các luồng di cư, luồng vận tải..

D. nhà máy, đường giao thông..

Câu 16: Để thể hiện sự phân bố nhiệt độ trung bình tháng và năm ở nước ta, người ta thường sử dụng phương pháp biểu thị bản đồ nào sau đây?

A. Phương thức kí hiệu.

B. Phương pháp bản đồ-biểu đồ.

C. Phương pháp nền chất lượng

D. Cách cho điểm.

Câu 17: Để thể hiện sự phân bố lượng mưa trung bình năm trên lãnh thổ nước ta, người ta thường dùng

A. Phương thức kí hiệu.

B. Cách cho điểm.

C. Phương pháp bản đồ-biểu đồ.

D. Phương pháp nền chất lượng.

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

GỠ BỎ

DỄ

DỄ

DỄ

DỄ

GỠ BỎ

Một

Kết án

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

Câu trả lời

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

DỄ

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 10 , Địa lý 10

Bạn thấy bài viết Phương pháp đường đẳng trị là gì? | Địa Lý 10
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Phương pháp đường đẳng trị là gì? | Địa Lý 10
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Phương pháp đường đẳng trị là gì? | Địa Lý 10
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận