Quy trình mới về công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

Bạn đang xem: Quy trình mới về công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo TRONG duhoc-o-canada.com

(Ảnh: nandan.vn).

Quy trình mới về thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo bình quân hàng năm; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên áp dụng hàng năm kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2023. Người dân đến làm các thủ tục hành chính này không phải nộp lệ phí.

Quyết định số 406/QĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành 4 thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 3 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. xóa đói giảm nghèo và bảo trợ xã hội.

Theo đó, có 4 thủ tục hành chính mới cấp xã về giảm nghèo và bảo trợ xã hội. Đó là: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo bình quân hàng năm; công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hàng năm; công nhận hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Lưu ý, khi thực hiện 4 thủ tục hành chính mới ở cấp xã trên, người nộp hồ sơ sẽ không mất lệ phí. Đồng thời, hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

4 thủ tục hành chính mới cấp xã về giảm nghèo và bảo trợ xã hội: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo bình quân hàng năm; công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hàng năm; công nhận hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Quyết định này cũng bãi bỏ 3 thủ tục hành chính cấp xã về lĩnh vực giảm nghèo và bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được công bố tại Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH ngày tháng 5 12/2017 và Quyết định số 1266/QĐ-LĐTBXH ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Dự đoán kết quả cuộc đấu tranh của Tử Văn dưới cõi âm – Văn mẫu 10 hay nhất

Cụ thể, thủ tục hành chính: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm; công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm; xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 – 2020 thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Về thủ tục hành chính “Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo hàng năm”, trình tự thực hiện gồm 7 bước.

Bước 1: Hộ gia đình có đơn đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình xét duyệt. rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 (sau đây viết tắt là Quyết định). số 24/2021/QĐ-TTg) cho UBND cấp xã.

Bước 2: Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với thôn, tổ dân phố, thôn, xóm, bản (viết tắt là thôn) và người rà soát lập danh sách hộ cần rà soát, tổng hợp. . . danh sách hộ cần rà soát trên cơ sở công văn đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo Bước 1 và các hộ thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tại thời điểm xem xét. điểm xem xét.

Bước 3: Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với trưởng thôn và cán bộ rà soát thu thập thông tin hộ gia đình, chấm điểm, tổng hợp, phân loại hộ gia đình.

Bước 4: Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát

Xem thêm bài viết hay:  Nghĩa vụ của học sinh THPT – học sinh phải nắm vững

Bước 5: Niêm yết, thông báo công khai

Bước 6: Báo cáo, xin ý kiến ​​Chủ tịch UBND huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo bằng văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời.

Bước 7: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp thu ý kiến ​​của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, quyết định công nhận. . danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.

Hộ gia đình có nhu cầu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian giải quyết trong quá trình xét duyệt kể từ ngày 01 tháng 9 đến hết ngày 14 tháng 12 của năm.

Về thủ tục hành chính “Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hàng năm”, trình tự thực hiện gồm 5 bước.

Bước 1: Hộ gia đình làm đơn đề nghị công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. của tỉnh. xã.

Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn và các thành viên rà soát, thu thập thông tin hộ gia đình, chấm điểm, tổng hợp, xếp loại hộ gia đình. gia đình.

Xem thêm bài viết hay:  Phân bón kép là gì?

Bước 3: Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát

Bước 4: Niêm yết, thông báo công khai kết quả bình xét hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo tại nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng thôn và tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Bước 5: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.

Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính này là 15 ngày.Bạn xem bài Quy trình mới về công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo Nó có giải quyết được vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không, hãy bình luận thêm về Quy trình mới về công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo bên dưới để duhoc-o-canada.com chỉnh sửa & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website duhoc-o-canada.com

Thể loại: Địa lý
#new #process #on #recognition #household #escape #nghèo #household #escape #gần #nghèo

Bạn thấy bài viết Quy trình mới về công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Quy trình mới về công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Quy trình mới về công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận