Hỏi Đáp

” Sơ Đồ Tổ Chức Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Organization Chart

Boris, từng đích thân quan tâm theo dõi nhiều tên trong bầy đàn của chúng, biết sơ đồ tổ chức của chúng rõ hơn ai hết.

Đang xem: Sơ đồ tổ chức tiếng anh là gì

Boris, who had already dealt personally with several members of their band, knew their organisation better than anyone.
Vì vậy, giả thuyết tổ chức sơ đồ của chứng mất trí nhớ thời thơ ấu có thể là không đủ để giải thích những gì được lưu lại và sau này nhớ lại.
Therefore, the schematic organization hypothesis of childhood amnesia may be inadequate to explain what is remembered and later recalled.
Để cho thấy lúc đó Ngài đang dùng tổ chức của tín đồ đấng Christ thay vì dân tộc Y--ra-ên, Ngài ban cho một số tín đồ đấng Christ thời đó quyền phép chữa bịnh, làm người chết được sống lại và làm những phép lạ khác.
To show that he was now using this Christian organization rather than the nation of Israel, he gave certain early Christians power to heal the sick, raise the dead and to perform other miracles.
Đồ lót nam, quần áo ngủ và áo mi nam Wacoal (1981, 1987) L9 – Quần áo phụ nữ – Hiệp hội các nhà sản xuất trang phục của NSW – 1959-1970 AS1344-1972, 1975, 1997 Sơ đồ mã hóa kích thước cho quần áo phụ nữ AS1182 – 1980 – Sơ đồ mã hóa kích thước cho quần áo trẻ sinh và trẻ em Tổ chức Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN) đã sản xuất một loạt các tiêu chuẩn, có tiền tố là EN 13402 : EN 13402-1: Điều khoản, định nghĩa và quy trình đo cơ thể EN 13402-2: Kích thước chính và phụ EN 13402-3: Chỉ định kích thước của quần áo.
Men”s and boy”s underwear, nightwear and shirts Wacoal (1981, 1987) L9 – Women’s clothing – Apparel Manufacturers Association of NSW – 1959-1970 AS1344-1972, 1975, 1997 Size coding scheme for women’s clothing AS1182 – 1980 – Size coding scheme for infants and children”s clothing The European Standards Organisation (CEN) produced a series of standards, prefixed with EN 13402: EN 13402-1: Terms, definitions and body measurement procedure EN 13402-2: Primary and secondary dimensions EN 13402-3: Size designation of clothes.
Tổ chức này của những tín đồ Đấng Christ được xức dầu bởi thánh linh, được gọi là “dân Y--ra-ên của Đức Chúa Trời”, và đã tỏ ra là trung gian để Đức Chúa Trời ban những ân phước đó.—Ga-la-ti 6:16.

Xem thêm: Review – Băng Vệ Sinh Doctor Care Có Tốt Không? Top 5 Băng Vệ Sinh Được Đánh Giá Cao Nhất 2021

This organization of Christians who were anointed by holy spirit was called “the Israel of God,” and it proved to be the channel through which those blessings would come.—Galatians 6:16.
2 Vào đêm 14 Ni-san năm 33 CN, Chúa Giê-su và 12 sứ đồ cùng họp mặt trên một căn gác ở Giê-ru-sa-lem để tổ chức Lễ Vượt Qua, kỷ niệm sự kiện dân Y--ra-ên được giải thoát khỏi Ai Cập.
2 On the night of Nisan 14, 33 C.E., Jesus and his 12 apostles assembled in an upper room in Jerusalem to celebrate the Passover, commemorating the Israelites’ deliverance from Egypt.
Vườn quốc gia Sapo tọa lạc tại hệ sinh thái rừng Thượng Guinea, một điểm nóng đa dạng sinh học có “độ đa dạng về số loài động vật có vú cao nhất trong mọi vùng trên thế giới”, theo Tổ chức Bảo tồn Quốc tế, và tại vùng sinh thái rừng đất thấp Tây Guinea, theo sơ đồ phân loại vùng sinh thái của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên.
Sapo National Park is located in the Upper Guinean forest ecosystem, a biodiversity hotspot that has “the highest mammal species diversity of any region in the world”, according to Conservation International, and in the Western Guinean lowland forests ecoregion, according to the World Wide Fund for Nature”s ecoregions classification scheme.
Như được xem trong bài trước, dân Y--ra-ên từng được Đức Chúa Trời chọn làm dân ngài, nhưng vì họ bội đạo nên ngài đã thay thế dân này bằng một tổ chức mới, đại diện cho ngài, gồm các môn đồ của Chúa Giê-su.
As noted in the preceding article, the organization consisting of Christ’s early followers replaced the apostate nation of Israel as the people for Jehovah’s name.
Theo sự giải thích của sứ đồ Phao-lô, gia đình Áp-ra-ham chẳng khác nào một vở kịch tượng trưng, một hình bóng tiên tri về mối quan hệ của Đức Giê-hô-va với tổ chức trên trời và với dân tộc Y--ra-ên trên đất, dưới giao ước Luật Pháp Môi-se.—Ga-la-ti 4:22-31.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Mua Xe Máy Cũ Trả Góp, Xe Máy Cũ Giá Rẻ Tp

The apostle Paul explained that the family of Abraham serves as a symbolic drama, a prophetic picture of Jehovah’s relationship with his heavenly organization and with the earthly nation of Israel under the Mosaic Law covenant. —Galatians 4:22-31.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button