Soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận siêu ngắn hay nhất

Hướng Dẫn Làm Bài Văn Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận siêu ngắn gọn. Với bài soạn văn 11 siêu ngắn này các em sẽ chuẩn bị bài trước khi đến lớp một cách nhanh chóng và nắm vững nội dung bài học một cách dễ dàng nhất.

Soạn văn Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận – Phiên bản 1

I – PHÂN TÍCH CHỦ ĐỀ

Đầu tiên. Đề 1 có định hướng cụ thể, còn đề 2, 3 là đề mở, đòi hỏi người viết phải xác định hướng triển khai.

2. Các vấn đề cần thảo luận trong từng chuyên đề:

– Chủ đề 1: Chuẩn bị bước vào thế kỷ mới

– Đề 2: Làm rõ cảm xúc của Hồ Xuân Hương trong bài thơ Tự tình II.

– Đề 3: Vẻ đẹp bài thơ “Câu cá mùa thu” của Nguyễn Khuyến

3. Phạm vi bài viết tham khảo của bài viết:

– Chuyên đề 1: chứng cứ chủ yếu của hiện thực xã hội

– Đề 2: Thơ Hồ Xuân Hương là chính => tham khảo văn học

– Đề 3: Thơ Nguyễn Khuyến là chính => văn tham khảo

II. LUYỆN TẬP

Đề 1 (trang 24 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tìm hiểu chủ đề

– Vấn đề luận điểm: giá trị hiện thực của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh.

– Kiểu bài: nghị luận văn học.

– Thao tác lập luận: phân tích, chứng minh, bình luận.

– Phạm vi tư liệu: đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh.

Làm một bản phác thảo

MB: Giới thiệu tác giả Lê Hữu Trác, đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh và dẫn dắt vào vấn đề giá trị hiện thực của đoạn trích.

bệnh lao:

– Giải thích: giá trị thực tế là gì.

– Biểu hiện của giá trị hiện thực trong đoạn trích:

+ Cuộc sống xa hoa tột đỉnh của chốn hoàng cung.

+ Cuộc sống âm u, thiếu sức sống nơi hoàng cung.

thái độ của tác giả.

+ Nghệ thuật phản ánh những giá trị hiện thực.

KB: Khẳng định giá trị hiện thực của đoạn trích và tài năng của tác giả.

Đề 2 (trang 24 SGK Ngữ văn 11 tập 1)

Tìm hiểu chủ đề

– Vấn đề chính đề: Tài năng sử dụng chữ quốc ngữ của Hồ Xuân Hương.

– Kiểu bài: nghị luận văn học.

– Thao tác lập luận: phân tích, chứng minh, bình luận.

– Phạm vi tư liệu: chọn 1 bài thơ Nôm của Hồ Xuân Hương.

Làm một bản phác thảo

MB: Dẫn vào vấn đề tài sử dụng chữ quốc ngữ của Hồ Xuân Hương.

Xem thêm bài viết hay:  Giải Câu 2 trang 112 sgk Vật Lý 12 nâng cao

bệnh lao:

– Giải thích: chữ quốc ngữ là gì.

– Biểu hiện tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc qua bài thơ Tự Tình II:

+ Dùng chữ Nôm.

+ Sử dụng từ thuần Việt có ích.

Dùng hình thức đảo ngược trật tự từ trong câu.

KB: Khẳng định tài năng và vị trí của các quan hệ xã hội trong văn học trung đại.

Soạn văn Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận – Phiên bản 2

I – PHÂN TÍCH CHỦ ĐỀ

Đầu tiên. Chủ đề 1 đã có định hướng cụ thể, chủ đề 2 và chủ đề 3 yêu cầu người viết tự xác định hướng triển khai.

2. Đề xuất vấn đề:

Chủ đề 1: Chuẩn bị cho tương lai.

Đề 2: Tâm sự của Hồ Xuân Hương trong Tự Tình II.

ĐỀ 3: Vẻ đẹp của bài thơ Câu cá mùa thu – Nguyễn Khuyến.

3. Phạm vi bài viết, phạm vi tài liệu tham khảo:

Đề 1: Nghị luận xã hội; dẫn chứng trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đề 2, đề 3: Nghị luận văn học; tài liệu tham khảo trong lĩnh vực văn học.

Làm một bản phác thảo

II. LUYỆN TẬP

Chủ đề 1: Em có suy nghĩ gì về giá trị hiện thực của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng Kinh kí sự của Lê Hữu Trác).

Phân tích chủ đề

Đề nghị luận văn học.

+ Luận đề: Giá trị hiện thực của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh.

Làm một bản phác thảo

Mở bài: Giới thiệu vấn đề của luận điểm (Khẳng định tác phẩm có giá trị hiện thực sâu sắc)

Thân bài:

Luận điểm 1: Giá trị hiện thực của một tác phẩm là gì?

– Là toàn bộ hiện thực được nhà văn phản ánh trong tác phẩm.

Luận điểm 2: Biểu hiện của giá trị hiện thực trong đoạn trích.

– Cuộc sống xa hoa, giàu có quá mức trong phủ Chúa.

Cuộc sống dù giàu sang cũng chỉ tạo ra những chúng sinh ốm yếu.

Luận điểm 3: Đánh giá, nhận xét về giá trị hiện thực.

– Giá trị hiện thực sâu sắc, phản ánh cuộc sống của giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến ​​bấy giờ.

– Bày tỏ thái độ, đánh giá của tác giả.

Kết bài: Khẳng định tài năng của tác giả, khẳng định vai trò của văn học trong việc phản ánh cuộc sống.

Chủ đề 2: tài sử dụng chữ quốc ngữ của Hồ Xuân Hương qua một bài thơ Nôm (Bánh trôi nước hay Tự tình II).

Xem thêm bài viết hay:  Tả cảnh sân nhà em

Phân tích chủ đề

Đề nghị luận văn học.

+ Luận đề: Nét độc đáo trong cách sử dụng ngôn ngữ dân tộc của Hồ Xuân Hương qua bài thơ Bánh trôi nước/ Tự tình II.

Làm một bản phác thảo

Mở bài: Giới thiệu vấn đề luận điểm (khẳng định tài năng sử dụng ngôn ngữ, cách sử dụng quốc ngữ độc đáo của Hồ Xuân Hương).

Thân bài:

Luận điểm 1: Biểu hiện của việc sử dụng ngôn ngữ dân tộc qua bài thơ tự chọn (liệt kê, phân loại nếu có thể).

Luận điểm 2: Phân tích giá trị của những từ ngữ đó.

– Về mặt diễn đạt ý nghĩa, nội dung, tư tưởng,

– Về cách diễn đạt.

Luận điểm 3: Nét độc đáo và đặc sắc của tác giả trong việc sử dụng ngôn ngữ dân tộc.

– Trong vận dụng sáng tạo.

– Cách kết hợp các từ

– Tạo nghĩa mới cho từ

– …

Kết bài: Khẳng định năng lực sáng tạo nghệ thuật và tình yêu chữ quốc ngữ của nhà thơ Hồ Xuân Hương.

Nghĩa

Học sinh sẽ hiểu làm thế nào để phân tích một tuyên bố luận án.

Biết cách lập dàn ý cho một bài văn nghị luận.

Soạn văn Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận – Phiên bản 3

I – PHÂN TÍCH CHỦ ĐỀ

Đầu tiên. Chủ đề 1 đã có định hướng cụ thể, chủ đề 2 và 3 yêu cầu người viết xác định và định hướng thực hiện

2. Đề xuất vấn đề:

– Chủ đề 1: Chuẩn bị bước vào thế kỷ mới

– Đề 2: Tâm sự của Hồ Xuân Hương trong bài thơ Tự tình II

– ĐỀ 3: Vẻ đẹp trong bài thơ “Câu cá mùa thu”

3. Đề 1 thuộc nghị luận xã hội, đề 2 và 3 thuộc nghị luận văn học

II. LUYỆN TẬP

chủ đề 1

Phân tích chủ đề

– Loại chủ đề: Định hướng nội dung

– Vấn đề cần nghị luận: Giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh

– Nội dung:

+ Bức tranh cụ thể sinh động về cuộc sống xa hoa nhưng thiếu sức sống nơi chốn cung đình

+ Thái độ phê phán nhẹ nhàng, thấm thía của tác giả

– Phương pháp: thao tác lập luận phân tích kết hợp biểu cảm

– Phạm vi dẫn chứng: văn bản Vào phủ chúa Trịnh là chính

Làm một bản phác thảo

* Khai mạc

– Cuộc sống giàu sang, phù phiếm của chúa Trịnh

– Khắc họa rõ nét chân dung Trịnh Căn ốm yếu, điển hình cho sự suy đồi của tập đoàn PK Đàng Ngoài

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát ngắn gọn nhất – Soạn văn 11

* Thân hình

– Cuộc sống giàu sang, xa hoa phù phiếm của chúa Trịnh

+ Cảnh giàu sang trong hoàng cung

+ Chúa Trịnh Sâm: ăn mặc xa hoa

+ Chân dung Trịnh Căn: ốm yếu, gấm lụa vây quanh, kẻ hầu người hạ

– Thái độ và dự cảm của tác giả: Phê phán lối sống ích kỷ, phú quý, áp bức của bọn lãnh chúa, hiện thực phản ánh sự suy đồi của xã hội Đàng Ngoài.

* Kết thúc:

– Tổng quan chung

– Đưa ra nhận xét.

chủ đề 2

Phân tích chủ đề

– Loại chủ đề: Định hướng nội dung

– Vấn đề cần thảo luận: Tài năng sử dụng tiếng dân tộc của các tổ chức xã hội

Yêu cầu về nội dung:

+ Sử dụng chữ Nôm

+ Sử dụng từ thuần Việt

+ Sử dụng hình thức đảo ngược trật tự từ trong câu

– Yêu cầu về pp: Sử dụng phép lập luận phân tích kết hợp với bình luận

– Phạm vi dẫn chứng: Thơ HXH là chính

Làm một bản phác thảo

* Khai mạc

Giới thiệu và định hướng triển khai vấn đề: Hồ Xuân Hương, bà chúa thơ Nôm với tài sử dụng chữ quốc ngữ

* Thân hình

– Chủ đề: Viết về khát vọng sống của con người

– Sử dụng ngôn ngữ khéo léo, điêu luyện

– Từ nhiều nghĩa mà tất cả các nghĩa phù hợp

– Diễn tả tâm trạng con người – người phụ nữ trong xã hội công nông với chế độ đa thê.

* Kết thúc

– Có sự sáng tạo trong ngôn ngữ thơ: lời thơ giản dị trong sáng, đậm đà bản sắc dân tộc

– Câu thơ nhỏ nhưng làm nổi bật vấn đề lớn: số phận bất hạnh và nghị lực sống mãnh liệt của người phụ nữ.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Văn lớp 11 , Ngữ Văn 11

Bạn thấy bài viết Soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận siêu ngắn hay nhất
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận siêu ngắn hay nhất
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận siêu ngắn hay nhất
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận