Soạn bài Thao tác lập luận so sánh siêu ngắn hay nhất

Bên cạnh 2 Bài Đọc Hiểu Chi Tiết Và Lập Luận Ngắn Nhất, các thầy cô giáo tại TOPLOIGIAI giới thiệu đến các em bài Soạn Văn Lập Luận So Sánh Siêu Ngắn, hi vọng bài soạn siêu ngắn 11 trang sẽ giúp ích cho các bạn học tập. tốt hơn

Soạn bài Các phép lập luận so sánh – Phiên bản 1

Câu 1 (trang 81 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Tác giả đã so sánh miền Bắc với miền Nam về:

– Giống: Đại Việt có mọi mặt mà Trung Quốc có như văn hóa, lãnh thổ, phong tục, chính quyền, anh hùng…

– Khác:

Văn hóa (văn hóa cũ)

+ Lãnh thổ sông núi chia cắt, phong tục tập quán cũng khác nhau.

+ Chính quyền riêng với Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây dựng nền độc lập, đời nào cũng có.

=> Những yếu tố này là riêng của Đại Việt, không chung với Trung Quốc.

Câu 2 (trang 81 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

– Từ sự so sánh đó có thể kết luận Đại Việt là một quốc gia độc lập tự chủ, ngang hàng với Trung Quốc.

– Ý đồ thôn tính, muốn sáp nhập Đại Việt vào Trung Quốc là hoàn toàn phi đạo đức và chính đáng.

Câu 3 (trang 81 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Đoạn trích là một phép so sánh mẫu mực, mạnh mẽ.

Tổng Hợp Suy Luận So Sánh – Phiên Bản 2

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh

Câu 1 (trang 79 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

+ Đối tượng được so sánh: bài văn “Chiêu hồn” của Nguyễn Du.

+ Đối tượng so sánh: “Cung oán ngâm khúc”, “Cung oán ngâm khúc”, “Truyện Kiều”.

Câu 2 (trang 79 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

+ Giống nhau: các tác phẩm đều đề cập đến vấn đề cuộc đời, số phận con người.

+ Điểm khác nhau: Nếu “Cẩm tú ngâm”, “Cung oán ngâm” chỉ một hạng người, “Truyện Kiều” chỉ xã hội loài người thì “Chiêu hồn” chỉ cả loài người.

Nếu “Truyện Kiều” nâng tầm lịch sử thi ca thì “Chiêu hồn” mở rộng địa lý đến cả cõi chết

Câu 3 (trang 79 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Mục đích so sánh: làm nổi bật bề rộng của hiện thực và tư tưởng trong “Chíu hồn”.

Xem thêm bài viết hay:  CuS kết tủa màu gì, CuS có tan trong nước không?

Câu 4 (trang 79 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

+ Mục đích so sánh: làm rõ đối tượng được so sánh.

+ Yêu cầu của thao tác lập luận so sánh: các đối tượng phải được đặt trên cùng một bình diện và đánh giá cùng một tiêu chí.

II. Làm thế nào để so sánh

Câu 1 (trang 80 SGK Ngữ Văn 11 Tập 1):

Nguyễn Tuân so sánh quan niệm “đèn soi đường” của Ngô Tất Tố với các quan niệm sau:

+ Bàn về cải cách ẩm thực: chỉ cần bài trừ hủ tục.

+ Xót xa rằng người dân chài đã phung phí vật dụng: chỉ việc trở về với cuộc sống giản dị, trong sáng, thuần khiết.

Câu 2 (trang 80 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Cơ sở so sánh: Kết cục mà nhà văn xây dựng cho nhân vật của mình trong tác phẩm với điểm nhìn “mở đường” được nói đến.

Câu 3 (trang 80 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Mục đích so sánh: Nêu bật tính kịp thời, đúng đắn, tính chiến đấu và tính thực tiễn của tư tưởng “đèn soi đường” do Ngô Tất Tố đưa ra.

Câu 4 (trang 80 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

+ Các đối tượng được so sánh phải có mối quan hệ với nhau:

– Đoạn 1: các tác phẩm đều viết về con người và số phận con người.

– Sự thật 2: Tất cả các ý kiến ​​đều đưa ra cách giải quyết cho số phận người nông dân trong xã hội phong kiến ​​áp bức.

+ So sánh phải dựa trên tiêu chí rõ ràng:

– Tiêu chí 1: tiêu chí là khả năng bao quát hiện thực, phạm vi phản ánh của hiện thực.

– Đoạn trích 2: tính đúng đắn, hợp lý của các ý kiến ​​đó.

+ Kết luận rút ra phải đúng giúp nhận thức đối tượng chính xác, sâu sắc hơn:

– Tự sự 1: người đọc thấy được phạm vi hiện thực rộng lớn của “Chiêu hồn”.

– Trích dẫn 2; Người đọc thấy được tính thực tế, tính kịp thời và sự cần thiết của tư tưởng “đèn đường” mà Ngô Tất Tố đề ra trong Tắt đèn.

III. Luyện tập

Câu 1 (trang 81 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Các mặt được so sánh:

Ranh giới lãnh thổ.

+ Hải quan.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 2 trang 16 sgk Vật lý 10 nâng cao

+ Lịch sử dựng nước và giữ nước qua các triều đại.

+ Người tài.

Câu 2 (trang 81 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Kết luận: Nước Nam ta là một quốc gia có chủ quyền, sánh ngang với phương Bắc, bất khả xâm phạm.

Câu 3 (trang 81 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Đoạn trích có sức thuyết phục mạnh mẽ, khẳng định quyền độc lập, chủ quyền của dân tộc về mọi mặt. Tác giả sử dụng dẫn chứng thực tế, từ quá khứ lịch sử.

Nghĩa

+ Mục đích so sánh: làm rõ đối tượng được nói đến trong mối quan hệ với các đối tượng khác, giúp bài văn lập luận trở nên rõ ràng, cụ thể, sinh động và thuyết phục.

+ Khi so sánh phải đặt các đối tượng trên cùng một bình diện, đánh giá cùng một tiêu chí, phải thể hiện chính kiến, quan điểm của người nói, người viết.

Tổng Hợp Suy Luận So Sánh – Phiên Bản 3

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh

Câu 1 (trang 79 SGK Ngữ Văn 11 Tập 1):

+ Đối tượng được so sánh: “Chiêu hồn” của Nguyễn Du.

+ Đối tượng so sánh: “Cung oán ngâm khúc”, “Cung oán ngâm khúc”, “Truyện Kiều”.

Câu 2 (trang 79 SGK Ngữ Văn 11 Tập 1):

Giống: Tất cả nói về con người.

+ Khác: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều đều bàn về người ở cõi sống, văn chương Chiêu hồn bàn về người ở cõi chết.

Câu 3 (trang 79 SGK Ngữ Văn 11 Tập 1):

– Mục đích so sánh: Làm sáng tỏ và củng cố nhận thức rằng Chiêu hồn đã mở rộng phạm vi người thường bàn luận trong văn học.

Câu 4 (trang 79 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

– Mục đích so sánh: làm rõ đối tượng đang nghiên cứu trong mối quan hệ với các đối tượng khác.

– Yêu cầu so sánh: Khi so sánh, các đối tượng phải được đặt trong cùng một bình diện và được đánh giá trên cùng một tiêu chí.

II. Làm thế nào để so sánh

Câu 1 (trang 80 SGK Ngữ Văn 11 Tập 1):

Nguyễn Tuân so sánh quan niệm “đèn soi đường” của Ngô Tất Tố với các quan niệm sau:

+ Góc nhìn của những người chủ trương “hồi hương”

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận về nhân vật Mị (hay nhất)

+ Quan niệm chỉ cần trở lại cuộc sống giản dị, thuần khiết như xưa thì đời sống của người nông dân sẽ được cải thiện.

Câu 2 (trang 80 SGK Ngữ Văn 11 Tập 1):

Cơ sở so sánh: Dựa vào diễn biến nhân vật và kết cục của nhân vật trong các tác phẩm với điểm nhìn “mở đường” đã đề cập.

Câu 3 (trang 80 SGK Ngữ Văn 11 Tập 1):

Mục đích so sánh: Khẳng định tư tưởng “chớp nhoáng” mà Ngô Tất Tố đưa ra: phản kháng

Câu 4 (trang 80 SGK Ngữ Văn 11 Tập 1):

+ Các đối tượng so sánh phải có quan hệ với nhau: Mọi ý kiến ​​đều bàn về số phận người nông dân

+ So sánh phải dựa trên tiêu chí rõ ràng: tính đúng đắn của các ý kiến

+ Kết luận rút ra phải đúng giúp cho việc nhận thức đối tượng chính xác và sâu sắc hơn: Người đọc thấy được sự đúng đắn trong tư tưởng “tìm đường” của Ngô Tất Tố.

III. Luyện tập

1 (trang 81 SGK Ngữ Văn 11 Tập 1):

Các mặt được so sánh:

+ Ranh giới

+ Hải quan.

+ Lịch sử các triều đại.

+ Lòng tự hào dân tộc

2 (trang 81 SGK Ngữ Văn 11 Tập 1):

Từ sự so sánh đó khẳng định Đại Việt là một quốc gia độc lập tự chủ, ý đồ xâm lược của phương Bắc là phi đạo đức, phi đạo đức.

3 (trang 81 SGK Ngữ Văn 11 Tập 1):

Đây là một đoạn văn so sánh kiểu mẫu rất thuyết phục vì tác giả sử dụng dẫn chứng thực tế từ quá khứ lịch sử.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Văn lớp 11 , Ngữ Văn 11

Bạn thấy bài viết Soạn bài Thao tác lập luận so sánh siêu ngắn hay nhất
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Soạn bài Thao tác lập luận so sánh siêu ngắn hay nhất
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Soạn bài Thao tác lập luận so sánh siêu ngắn hay nhất
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận