Tên Pháp Danh Của Bạn Là Gì? Ý Nghĩa Quy Y Và Tên Pháp Danh

Một người sau khi quy y Tam Bảo sẽ chính thức trở thành Phật tử, theo đó sẽ có một pháp danh cho mình, do vị thầy truyền 5 giới.

Pháp danh của Phật tử tại gia không có chữ Thích phía trước mà chỉ có các chữ Cư sĩ, Đạo sĩ, Tín đồ, Phật tử… phía trước mà thôi. Ngoài ra, Phật tử còn được ban pháp danh sau khi chết để sử dụng trong tang lễ nếu họ chưa quy y tại thế gian này.

duhoc-o-canada.com/wp-content/uploads/2021/09/ten-phap-danh-cua-ban-la-gi.png" alt="Tên hợp pháp của bạn là gì?" />

Bạn đang xem: Tên pháp lý của bạn là gì

Một người sau khi quy y Tam Bảo sẽ chính thức trở thành Phật tử, theo đó sẽ có một pháp danh cho mình, do vị thầy truyền 5 giới.

Pháp danh gồm hai (2) chữ: Chữ đầu chỉ quan hệ giữa các thế hệ trong tông phái theo bài kệ của Tổ tông tông đó. Chữ thứ hai do Thầy chọn dựa trên ý nghĩa tên đệ tử (thế thân) để tạo thành một chữ kép mang ý nghĩa cao đẹp, mỹ miều, khích lệ.

Ví dụ: Đệ tử tên Mỹ, quy y với Thầy có pháp danh TÂM (thượng tâm) sẽ có pháp danh và chữ Nguyên đầu tiên; Từ sau có thể là Man. Tức là Nguyên Mẫn: chữ Nguyên theo thứ tự đời trong câu thơ của ông Tổ Liễu Quán, và chữ Mẫn theo tên người đệ tử của ông là Mỹ, tạo thành một chữ kép có nghĩa là hành thiện (Mỹ Mãn ). .

Đôi khi tên của đệ tử đã có sẵn một từ có nghĩa tôn giáo và ý nghĩa phù hợp với từ trong bài kệ, tôn sư để nguyên như vậy và không cần thay đổi, hoặc tên không thể tìm thấy trong một chữ ghép. danh hiệu của các vị A la hán, Bồ tát v.v… để tạo thành Pháp danh. Các bậc thầy nguyên thủy thường lấy lời trong sách Kim Quang Minh Tâm Tự để đặt pháp danh cho đệ tử.

Xem thêm bài viết hay:  Tình Phụ Tử Là Gì

Bạn đang xem: Tên pháp lý của bạn là gì

Đạo Phật ở Việt Nam ngày nay bắt nguồn từ Thiền tông và phần lớn thuộc các dòng Tào Động (miền Bắc), Lâm Tế (miền Trung và miền Nam). Các Long Tổ đều ghi là Lâm Tế, nhưng pháp môn cũng vừa Tịnh vừa Mật. Chẳng hạn như ở Huế, hiện nay mỗi tổ của thiền phái đang truyền lại ít nhất ba (3) bài kệ, nhưng tất cả đều thuộc dòng Lâm Tế.

1. Bài kệ của Thiền sư Vân Phong Thời Ủy (pháp Hải Đức, Huế, thiền phái Thập Tháp Di Đà, Bình Định) đều dùng bài kệ này:

âm Hán Việt nhân vật Trung Quốc
Tổ Đạo Giới Định Tông

Cán bộ bảo mật Phương Quang

Hạnh phúc siêu nhiên đích thực

Liễu Đạt Ngộ Chơn Không

Như Nhật Quang Thường Chiếu

Phổ Châu Lợi Đồng

Tín Hướng Sanh Phước Huệ

Tương lai của Chân Tử Phong

祖導 戒定宗

方廣證 圓通

行 超明 寔際

了達悟真空

如 日光 常照

普 周利人天

信香 生 福慧

相繼 振慈風

2. Hầu hết các chùa khác đều thuộc hệ phái của Ngài Liễu Quán và sử dụng bài kệ sau:

âm Hán Việt nhân vật Trung Quốc
Thật Là Hy Sinh Đại Đạo

Tánh Hải Thành Trung

Tâm Nguyễn Quang Nhuận

Đức Bổn Từ Phong

Giới thịnh vượng

Thông Tin Thể Dục Dụng Cụ

Vinh Siêu Trí Quả

Hợp đồng bí mật thành công

Vượt qua sự thật huyền diệu

Quyền Chánh Tòng

giải thưởng hài lòng

Đạt Ngộ Chơn Không

實際 大 導

性海 清澄

心源 廣潤

德本 慈風

戒定 福慧

體用 圓 通

永超 智果

密契 成功

傳持妙 里

演暢正宗

行解 相應

達悟 真 空

Thế hệ cao nhất của giáo viên trong giáo phái này là trong từ KÈN.

Xem thêm bài viết hay:  Mô Hình Client Server Là Gì ? Ưu Nhược Điểm? So Sánh Với P2P

Hai dòng này phát triển rất mạnh ở miền Trung và miền Nam.

Xem thêm:

3. Ngoài ra ở Huế còn có thiền phái chùa Quốc Ân do cụ Tổ Nguyên Thiều tái hiện bài kệ của ngài Đạo Mân đời thứ 31 như sau:

âm Hán Việt nhân vật Trung Quốc
Con đường nguyên thủy đến Phật tổ

Minh Như Hồng Nhật Lê Trung Thiện

Linh Nguyễn Quang Nhuận Từ Phong Phổ

Chiếu Thế Chơn Đăng Văn Cô Huyền

導本 原成 佛 祖先

明如 紅日麗 中天

靈源 廣潤 慈風溥

照世真 燈 萬古懸

4. Riêng tại Quảng Nam Đà Nẵng có thiền phái chùa Chúc Thánh của ngài Minh Hải Pháp Bảo có đăng thêm một bài kệ như sau:

âm Hán Việt nhân vật Trung Quốc
Tất cả các chương của Sự thật vĩ đại

An Chơn Như Thị Đông

Chúc Đức Thánh Linh Thiên Cửu

Quốc kỳ của trái đất

Thắng Luật Vị Tuyền

Hội Dòng Hạnh Phúc

Hoa Cây Bồ đề

Hạnh phúc và thịnh vượng Thiên Trung

明寔法 全 章

印真 如是 同

祝聖壽 天久

祈國祚地長

得正律 為宣

祖導行 解通

覺花菩提樹

充滿 人天 中

5. Ngoài ra còn có những bài kệ khác như của Ngài Trí Thắng Bích Dung đời thứ 41 như sau:

âm Hán Việt nhân vật Trung Quốc
Trí tuệ thanh tịnh

Đạo Đức Viên Minh

Chân Như Tánh Hải

khám tổng quát

Tam Nguyên Quang Túc

Bồn Giác Xương Long

Sức mạnh của Thánh quả

thường thực hiện

Pháp ấn Duy Truyền

Chánh án Hiệp hội

Không Trì Giới

Vĩnh Kế Tổ Tông

智慧 清淨

道德 圓明

真如性海

寂照 普通

心源 廣續

本覺 昌隆

能仁 聖果

常演 寬宏

惟傳法印

正悟 會容

空持 戒行

6. Ngài Minh Hạnh Tại Toại ở Bắc cũng đăng bài kệ:

âm Hán Việt nhân vật Trung Quốc
Minh Chơn Như Bảo Hải

Kim Tượng Chung Chiêu Thống

Chí Đạo Thanh Chánh

Thức tỉnh chân chung

明真如 寶海

金祥普 照通

至 導成 正果

覺悟證 真空

Xem thêm bài viết hay:  IT là gì? Làm IT Helpdesk có cần biết code không?

7. Ngài Tri Giáo Nhật Cư của phái Tố Đông cũng đăng một bài kệ:

âm Hán Việt nhân vật Trung Quốc
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Khoan Giác Đạo Sinh Thị Chánh Tâm

Confessions Hạnh Mật Confessions Lương Huệ

Đặng Phổ Chiêu Hoằng Pháp Vĩnh Trường

淨智圓通宗慈性

寬覺 道生 是 正心

密行仁德稱良慧

燈普照宏法永長

Ba khổ thơ cuối, người viết không có đủ duyên để gặp các vị thầy của các môn phái đó nên không biết các chi tiết khác.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, về phía nữ Phật tử, cũng có một số vị được pháp danh mang chữ Diệu, chữ Minh như Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Trung Hoa, v.v… Trên đây là những điều mà cá nhân người viết đã được may mắn. có. sự hướng dẫn, giảng giải của các thầy trong thời gian tìm hiểu và giúp việc nghi lễ. Ngoài ra, trong nghi lễ, Pháp danh chỉ dùng trong Kinh sư để giải thích cho chư Phật, Bồ Tát mà thôi, còn những việc khác. bậc xuất gia đã có Pháp danh, Pháp danh; ở nhà với bản thân, thương hiệu…

Bạn thấy bài viết Tên Pháp Danh Của Bạn Là Gì? Ý Nghĩa Quy Y Và Tên Pháp Danh có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tên Pháp Danh Của Bạn Là Gì? Ý Nghĩa Quy Y Và Tên Pháp Danh bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Nhớ để nguồn bài viết này: Tên Pháp Danh Của Bạn Là Gì? Ý Nghĩa Quy Y Và Tên Pháp Danh của website duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận