Thể đồng hợp khác dị hợp như thế nào

Câu hỏi: Thể đồng hợp khác với thể dị hợp như thế nào?

Câu trả lời:

Kiểu gen đồng hợp tử chứa cùng một gen chịu trách nhiệm cho một kiểu hình cụ thể trong khi kiểu gen dị hợp tử chứa một gen trội với một gen lặn trong thiết lập di truyền lưỡng bội. Vì vậy, đây là sự khác biệt chính giữa đồng hợp tử và dị hợp tử. Hơn nữa, có hai loại kiểu gen đồng hợp tử là đồng hợp tử trội và đồng hợp tử lặn. Mặt khác, kiểu gen dị hợp tử chỉ có một loại. Do đó, đây cũng là một sự khác biệt giữa đồng hợp tử và dị hợp tử. Trong kiểu gen đồng hợp tử, hai loại kiểu hình được biểu hiện trong khi chỉ một loại được biểu hiện ở kiểu gen dị hợp tử.

=> Kết quả đồng hợp tử tạo ra các cá thể giống nhau có nghĩa là nó thuần chủng về một tính trạng và là sự thật. Trong khi các thể dị hợp tử hiếm khi thuần chủng và sinh ra đời con với các kiểu gen khác nhau.

Cùng trường THCS Ngô Thì Nhậm tìm hiểu thêm về trẻ đồng hợp và dị hợp nhé!

1. Khái niệm thể đồng hợp và thể dị hợp

– Tính trạng đồng hợp tử là khi hai alen cùng loại liên kết với nhau tạo thành tính trạng. Các sinh vật riêng lẻ mang hai alen giống hệt nhau (ví dụ: RR hoặc rr) được cho là đồng hợp tử.

Thể dị hợp tử là tính trạng khi các kiểu gen khác nhau của 2 alen liên kết với nhau tạo thành tính trạng. các sinh vật riêng lẻ mang các alen khác nhau (ví dụ Rr) được gọi là dị hợp tử.

Xem thêm bài viết hay:  Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 20 (có đáp án)

2. Đặc điểm của thể đồng hợp và thể dị hợp

một. đồng hợp tử

– Chúng ta có thể giải thích điều đó bằng cách nói rằng khi cả hai alen đều có trên nhiễm sắc thể tương đồng của một gen nhất định, thì chúng được cho là đồng hợp tử.

– Khi hai gen chia sẻ một trình tự tương tự có thể phát hiện được (trình tự nucleotide trong trình tự DNA hoặc axit amin) trong protein mà chúng mã hóa, thì chúng tương đồng. Nếu hai gen tương đồng xảy ra trong cùng một loài thì chúng được gọi là tương đồng và các sản phẩm protein của chúng là tương đồng.

b. dị hợp tử

– Chúng ta có thể giải thích điều đó bằng cách nói rằng khi cả hai alen trên nhiễm sắc thể tương đồng của một gen nhất định là khác nhau.

– Ví dụ, một nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng chứa lông màu nâu (R) và một nhiễm sắc thể khác chứa lông đen (r). Vì vậy, kiểu gen kết quả là Rr.

3. Điểm giống nhau giữa đồng hợp tử và dị hợp tử là gì?

– Đồng hợp tử và dị hợp tử là hai trạng thái của kiểu gen.

– Cả hai trạng thái bao gồm hai alen.

Ngoài ra, chúng có mặt ở cùng một vị trí của nhiễm sắc thể tương đồng.

4. Sự khác biệt giữa đồng hợp tử và dị hợp tử

cơ sở so sánh

đồng hợp tử

dị hợp tử

ý nghĩa Nếu các sinh vật lưỡng bội mang hai bản sao của mỗi gen, chúng có thể là các alen giống hệt nhau nên chúng được gọi là đồng hợp tử. Nhưng nếu các sinh vật lưỡng bội mang hai bản sao của mỗi gen, có thể với các alen khác nhau (trội và lặn), thì nó được cho là dị hợp tử.
Kết quả là Nó tạo ra những cá thể giống nhau, có nghĩa là nó thuần về một tính trạng và giống thật. Ví dụ: RR, rr Nó tạo ra các cá thể không giống nhau, có nghĩa là các cá thể dị hợp tử hiếm khi thuần chủng và sinh ra thế hệ con với các kiểu gen khác nhau. Ví dụ:
Nó mang lại Đồng hợp tử mang alen tương tự của một tính trạng. Ví dụ: RR, RR. Dị hợp tử mang các alen khác nhau, ví dụ Rr.
loại alen Các cá thể đồng hợp tử có thể mang các alen trội hoặc lặn, nhưng không phải cả hai cùng một lúc. Các cá thể dị hợp tử có cả hai, tức là một alen trội và một alen lặn.
Loại giao tử được tạo ra Chỉ có một loại giao tử được tạo ra. Hai loại giao tử được tạo ra.

Hay có thể nói, nếu các sinh vật lưỡng bội mang hai bản sao của mỗi gen, chúng có thể là các alen giống hệt nhau được gọi là đồng hợp tử, trong khi nếu các sinh vật lưỡng bội mang hai bản sao của mỗi gen. Ví dụ: RR, rr; trong khi nó tạo ra các cá thể không giống nhau, điều đó có nghĩa là cá thể dị hợp tử hiếm khi thuần chủng và tạo ra con cái có kiểu gen khác. Ví dụ: Các thể đồng hợp mang các alen giống nhau về một tính trạng. Ví dụ RR, rr, trong khi các thể mang dị hợp tử không giống nhau, ví dụ Rr. Một cá thể đồng hợp tử có thể mang alen trội hoặc lặn, nhưng không phải cả hai cùng một lúc; một cá thể dị hợp tử có cả hai, tức là một alen trội và một alen lặn. Chỉ có một loại giao tử được tạo ra đồng hợp tử, trong khi ở dạng dị hợp tử, hai loại giao tử được tạo ra.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Sinh học lớp 12 , Sinh học 12

Bạn thấy bài viết Thể đồng hợp khác dị hợp như thế nào
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Thể đồng hợp khác dị hợp như thế nào
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Thể đồng hợp khác dị hợp như thế nào
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận