Thêm 2 chỉ số quan trọng được công bố, Quảng Ninh trở thành ‘quán quân’ trên cả 4 bảng xếp hạng

Thêm 2 chỉ số quan trọng được công bố, Quảng Ninh trở thành ‘quán quân’ trên cả 4 bảng xếp hạng

Image about: Thêm 2 chỉ số quan trọng được công bố, Quảng Ninh trở thành ‘quán quân’ trên cả 4 bảng xếp hạng

Video về: Thêm 2 chỉ số quan trọng được công bố, Quảng Ninh trở thành ‘quán quân’ trên cả 4 bảng xếp hạng

Wiki công bố thêm 2 chỉ số quan trọng, Quảng Ninh trở thành ‘quán quân’ trên cả 4 bảng xếp hạng

Thêm 2 chỉ số quan trọng được công bố, Quảng Ninh trở thành ‘quán quân’ trên cả 4 bảng xếp hạng -

Theo báo cáo mới đây của Bộ Nội vụ, Quảng Ninh đứng đầu trong 63 tỉnh, thành phố về kết quả xét cả hai chỉ số: Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. cơ quan hành chính nhà nước. số CCHC năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa báo cáo tại buổi làm việc – Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại cuộc họp lần thứ 4 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức sáng 19/4, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 2022 (SIPAS 2022), Chỉ số CCHC 2022 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).

Trước đó, Quảng Ninh cũng là địa phương dẫn đầu về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được các cơ quan công bố tuần trước. .

Những thay đổi lớn về tiêu chí và phương pháp đánh giá

Năm 2022, Bộ Nội vụ phê duyệt Bộ tiêu chí đánh giá CCHC mới và có sự thay đổi lớn về nội dung, phương pháp đo lường SIPAS cho phù hợp với thực tế, góp phần thúc đẩy việc triển khai của các bộ, ngành, địa phương. đánh giá CCHC thành công. Mục tiêu, nhiệm vụ CCHC được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Chỉ số CCHC mới ban hành bao gồm 2 bộ tiêu chí đánh giá cấp bộ và cấp tỉnh.

Trong đó, Chỉ số CCHC cấp bộ dùng để đánh giá, xếp hạng 17 bộ, cơ quan ngang bộ và 2 cơ quan đặc thù (Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc), bao gồm 7 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí và 97 tiêu chí thành phần. Tổng điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó có 31,50 điểm đánh giá qua điều tra xã hội học.

Chỉ số CCHC cấp tỉnh được sử dụng để đánh giá, xếp hạng 63 UBND tỉnh, thành phố, với 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần. Tổng điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó có 32 điểm đánh giá thông qua điều tra xã hội học.

Các tiêu chí được đánh giá theo phương pháp định lượng kết hợp với phương pháp định tính, có sự tham gia thẩm định của cơ quan thẩm định được Chính phủ giao chủ trì thực hiện từng nội dung CCHC.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 3 trang 97 SGK Hình học 11

Để triển khai, đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2022, Bộ Nội vụ đã tiến hành khảo sát hơn 86.000 phiếu, trong đó 36.095 phiếu của nhân dân; 50.109 phiếu điều tra điện tử khảo sát nhóm đối tượng là công chức, lãnh đạo, quản lý các cấp tại các bộ, cơ quan, địa phương. Đây là cuộc điều tra xã hội học quy mô lớn, toàn diện, đa chiều theo cách tiếp cận từ dưới lên, đánh giá cả bên trong và bên ngoài cơ quan, tổ chức.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có 3 nhóm. Trong đó, chỉ số CCHC đạt trên 90% gồm 2 đơn vị là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp.

Chỉ số CCHC đạt từ trên 80% đến dưới 90% có 11 đơn vị, gồm: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Xây dựng; Giao thông vận tải; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công Thương.

Chỉ số CCHC dưới 80% có 4 đơn vị: Bộ GD-ĐT; Bộ Y Tế; Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Ngoại giao.

Có 17/11 bộ có Chỉ số CCHC năm 2022 trên giá trị trung bình. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số CCHC năm 2022 cao nhất với kết quả 91,77%, cao hơn 19,12% so với Bộ Ngoại giao có Chỉ số CCHC năm 2022 thấp nhất, với giá trị 72,65%.

Kết quả Chỉ số CCHC 2022 của các tỉnh, thành phố

Kết quả Chỉ số CCHC 2022 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm. Trong đó, nhóm A đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 2 tỉnh, thành phố. Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% đến dưới 90%, gồm 56 tỉnh, thành phố. Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% đến dưới 80%, gồm 5 tỉnh, thành phố.

Theo đánh giá, Chỉ số CCHC năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 84,79% và là năm thứ 4 liên tiếp đạt giá trị trung bình trên 80%.

Nhìn chung, năm 2022, các địa phương có nhiều nỗ lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện CCHC một cách toàn diện, hiệu quả; Kết quả đánh giá nhiều tiêu chí cho thấy có sự chuyển biến rõ nét so với năm 2021, phương thức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính có nhiều đổi mới sáng tạo, tích cực.

Năm 2022 có 34 tỉnh, thành phố đạt Chỉ số CCHC cao hơn mức bình quân chung của cả nước; 58 địa phương đạt kết quả trên 80%, trong đó có 2 địa phương đạt kết quả trên 90%. Ngoài ra, có 5 địa phương kết quả đạt dưới 80%. Đáng chú ý, 5 năm liền không có địa phương nào đạt Chỉ số CCHC dưới 70%.

Tuy nhiên, đánh giá cũng cho thấy, giá trị trung bình của Chỉ số CCHC năm 2022 thấp hơn 1,58% so với năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu là do năm 2022 bổ sung một số tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. CCHC theo quy định mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt là tiêu chí mới đánh giá nội dung xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính phủ số); Một số nội dung các địa phương đang triển khai mới đạt kết quả bước đầu.

Xem thêm bài viết hay:  Câu hỏi in nghiêng trang 93 Sinh 11 nâng cao Bài 23

Ngoài ra, còn một số nguyên nhân chủ quan khác đã được phản ánh trong kết quả đánh giá như: Một số địa phương cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp còn để xảy ra vi phạm trong thực thi công vụ dẫn đến bị xử lý. kỷ luật. các; vẫn còn một số cơ quan, đơn vị địa phương mắc sai phạm trong việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính – ngân sách; Việc số hóa hồ sơ, tài liệu và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp.

Theo kết quả đánh giá, Quảng Ninh sẽ trở lại vị trí dẫn đầu về Chỉ số CCHC vào năm 2022 với kết quả đạt 90,10%; Đây là lần thứ 5 Quảng Ninh giành ngôi đầu về Chỉ số CCHC, tương đương với thành phố Đà Nẵng – địa phương đứng đầu bảng xếp hạng 5 năm liên tiếp (từ 2012 – 2016).

Đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 là thành phố Hải Phòng với kết quả 90,09%; Đây cũng là lần thứ 10 liên tiếp Hải Phòng nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu về Chỉ số CCHC.

Đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 là tỉnh Phú Yên, đạt 75,99%, thấp hơn 5,42% so với kết quả của tỉnh này năm 2021 và cũng thấp hơn 3,98% so với đơn vị dẫn đầu. . Bảng xếp hạng sẽ kết thúc vào năm 2021. Xét theo chu kỳ 5 năm gần đây, kết quả Chỉ số CCHC của tỉnh Phú Yên cũng khá khiêm tốn khi luôn nằm trong nhóm 5 địa phương thấp nhất cả nước và cũng có 2 bậc xếp hạng. ở cuối bảng. xếp hạng.

Ngoài ra, một số địa phương khác cũng có kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 khá thấp như Bình Thuận đạt 79,45%, xếp thứ 60/63; Bắc Kạn, đạt 79,35%, xếp thứ 61/63; Cao Bằng, đạt 77,55%, xếp thứ 62/63.

Xét theo vùng, vùng Đồng bằng sông Hồng có năm thứ 3 liên tiếp có giá trị trung bình cao nhất của Chỉ số CCHC, với kết quả đạt 86,62%; là lĩnh vực thường xuyên có sự góp mặt của các địa phương đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số CCHC trong những năm gần đây. Vùng Tây Nguyên có giá trị trung bình chỉ số CCHC thấp nhất so với các vùng khác, chỉ đạt 83,51%.

Phân tích các chỉ số thành phần cho thấy, chỉ số thành phần “Cải cách thủ tục công” tiếp tục đạt giá trị trung bình cao nhất, với kết quả là 93,72%; Đây cũng là lĩnh vực được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để triển khai trong năm 2022.

Người dân quan tâm nhất đến chính sách chăm sóc sức khỏe

Trong khi đó, với chỉ số SIPAS, từ ý kiến ​​phản hồi của 36.095 người dân trong cả nước, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, phân tích dữ liệu khảo sát và xây dựng bộ chỉ số gồm 37 chỉ số. chỉ số phản ánh ý kiến ​​đánh giá của nhân dân; 45 chỉ số phản ánh mức độ hài lòng của người dân và 10 chỉ số phản ánh nhu cầu, mong đợi của người dân.

Xem thêm bài viết hay:  Soạn Bài 5 trang 90 SGK Sinh 11

Theo đó, người dân quan tâm đến 8 nhóm chính sách ở các mức độ rất khác nhau. Người dân quan tâm nhất đến chính sách khám chữa bệnh với mức độ quan tâm cao 71,82%, quan tâm nhẹ 25,8% và không quan tâm 2,34%; mức độ quan tâm đến chính sách phát triển kinh tế thấp nhất, chỉ có 57,07% rất quan tâm, 37,49% hơi quan tâm và 5,44% không quan tâm.

Người dân rất sẵn lòng góp ý về chính sách. Trong số 36.095 người dân cả nước tham gia khảo sát, có 40,93% sẵn sàng góp ý chính sách nếu biết thông tin; 29,62% sẵn sàng tham gia nếu được tạo điều kiện; 24% cho biết họ chắc chắn sẽ tham gia vì họ muốn.

Nhiều người cho rằng, vẫn còn tình trạng tiêu cực của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho người dân, tuy với mức độ tiêu cực khác nhau. 12,28% cho rằng còn một số cán bộ gây nhũng nhiễu và 1,33% cho rằng còn nhiều cán bộ gây nhũng nhiễu.

10,05% số người được hỏi cho rằng có tình trạng một số người phải trả thêm tiền cho công chức để họ giải quyết công việc và 1,77% cho rằng số tiền này nhiều người phải trả.

Trong 63 tỉnh, thành phố, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cao nhất là 87,59% và tỉnh có chỉ số thấp nhất là 72,54%. 5 tỉnh có mức độ hài lòng của người dân cao nhất là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cà Mau, Bình Dương, Thanh Hóa; Năm tỉnh có mức độ hài lòng thấp nhất là Bình Thuận, Cao Bằng, Quảng Nam, Bắc Kạn và Lạng Sơn.

Thông tin đầy đủ về các chỉ tiêu này xem tại Tờ trình ban hành kèm theo các Quyết định số 288/QĐ-BNV và 289/QĐ-BNV ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử. thông tin điện tử. : www.caicachhanhchinh.gov.vn; www.moha.gov.vn/

Mã QR để hỗ trợ vansudia.net[rule_{ruleNumber}]

#Thêm #chỉ số #quan trọng #quan trọng #công bố #Quảng #Ninh #trở thành #nhà vô địch #trên #tất cả #bảng xếp hạng #thứ hạng

Bạn thấy bài viết Thêm 2 chỉ số quan trọng được công bố, Quảng Ninh trở thành ‘quán quân’ trên cả 4 bảng xếp hạng có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Thêm 2 chỉ số quan trọng được công bố, Quảng Ninh trở thành ‘quán quân’ trên cả 4 bảng xếp hạng bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Thêm 2 chỉ số quan trọng được công bố, Quảng Ninh trở thành ‘quán quân’ trên cả 4 bảng xếp hạng của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận