Theo em, các nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước có mối quan hệ như thế nào?

Câu hỏi: Theo em, nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta có mối quan hệ như thế nào?

Theo em, nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta có mối quan hệ như thế nào?

Hồi đáp

Theo tôi, các nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và cùng phát triển trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước có mối quan hệ mật thiết với nhau. Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và cùng phát triển giữa các dân tộc không phải tự hình thành mà phải qua một quá trình được bổ sung, hoàn thiện và nâng cao mà ngày nay chúng ta cần nghiên cứu, vận dụng và thực hiện để tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững chắc hơn trong thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.

>>> Xem Trọn Bộ: Soạn Lịch Sử 10 bài 20: Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam

Vấn đề dân tộc, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm

Các dân tộc Việt Nam là một cộng đồng thống nhất đa dạng, cư trú, phân tán và đan xen nhau trên nhiều địa bàn của đất nước.

Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong cách mạng nước ta. đề ra chủ trương, chính sách đối với các dân tộc với nguyên tắc nhất quán: các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển.

Xem thêm bài viết hay:  Nghề văn chương tiếng vậy chứ rất vui, rất kỳ thú – Tác giả: Bảo Ninh

Theo em, nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và cùng phát triển trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta có mối quan hệ như thế nào?  (ảnh 2)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các dân tộc Việt Nam làm chủ vận mệnh của mình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ trương, đường lối của Đảng được nhân dân các dân tộc đồng tình, đồng tình, đồng tình ủng hộ, thực hiện, tạo động lực to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng dân tộc, dân chủ và nhiều thành tựu to lớn khác. vĩ đại của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Có thể khẳng định, chính sách dân tộc của Đảng luôn được quán triệt và thực hiện nhất quán trong mọi thời kỳ. Trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, chính sách dân tộc của Đảng luôn được bổ sung, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước.

Thực hiện chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước đã đề ra hàng loạt chương trình, mục tiêu đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và Duyên hải. Trung tâm.

Bạn thấy bài viết Theo em, các nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước có mối quan hệ như thế nào?
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Theo em, các nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước có mối quan hệ như thế nào?
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích bài Đọc tiểu thanh kí – Văn mẫu 10 hay nhất

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Theo em, các nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước có mối quan hệ như thế nào?
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận