Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng ý kiến nào dưới đây là đúng? | GDCD 10

Đáp án đúng và giải thích các câu hỏi trắc nghiệm “Từ quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, điều nào sau đây là đúng?” cùng các kiến ​​thức lý thuyết liên quan là tài liệu GDCD 10 hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mọi sự biến đổi của sự vật, hiện tượng đều mang tính khách quan.

B. Mọi sự biến đổi đều có tính chất tạm thời.

C. Mọi sự biến đổi của sự vật, hiện tượng đều bắt nguồn từ ý thức của con người.

D. Mọi sự vật, hiện tượng không thay đổi.

Câu trả lời

Đáp án: A. Mọi sự biến đổi của sự vật, hiện tượng đều mang tính khách quan

Câu trả lời: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, các sự vật, hiện tượng luôn biến đổi.

Cùng trường THCS Ngô Thì Nhậm tìm hiểu thêm về sự vận động và phát triển của thế giới vật chất nhé!

Kiến thức tham khảo về sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

A. Kiến thức cơ bản

1. Thế giới vật chất luôn vận động

một. chuyển động là gì?

– Theo triết học Mác-Lênin, vận động là toàn bộ những biến đổi (biến đổi) nói chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội.

b. Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất

Vận động là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại của sự vật, hiện tượng

c. Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất

– 5 hình thức vận động cơ bản

+ Chuyển động cơ học: Là sự dịch chuyển vị trí của các vật trong không gian. Ví dụ: Chơi đá bóng, đi dạo…

+ Vận động vật chất: Là sự vận động của các phân tử, hạt cơ bản, các quá trình nhiệt, điện. Ví dụ: Bóng đèn.

+ Chuyển động hóa học: Là quá trình kết hợp và phân giải các chất. Ví dụ: Sắt để bên ngoài lâu ngày bị oxi hóa dẫn đến rỉ sét.

+ Vận động sinh học: Là sự trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường. Ví dụ: Hiện tượng cây có hoa đâm chồi, nở hoa.

+ Trào lưu xã hội: sự biến đổi, thay thế của các xã hội trong lịch sử. Ví dụ: Từ Cộng sản nguyên thủy → Nô lệ → Phong kiến ​​→ Tư bản → Cộng sản.

⇒ Các hình thức vận động đều có những hình thức đặc trưng riêng. Các hình thức vận động có mối quan hệ hữu cơ với nhau và vận động theo trình tự từ thấp lên cao. Giữa 5 hình thức vận động này có mối quan hệ hữu cơ với nhau.

Xem thêm bài viết hay:  Lý thuyết Địa lí 10 Bài 23. Cơ cấu dân số

+ Vận động xã hội là hình thức vận động cao nhất.

Trong những điều kiện nhất định chúng có thể chuyển hóa lẫn nhau.

2. Thế giới vật chất luôn phát triển

một. Phát triển là gì?

– Phát triển là khái niệm dùng để khái quát sự vận động theo hướng đi lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lỗi thời.

– Vận động và phát triển có quan hệ chặt chẽ với nhau: Có vận động thì có phát triển, nhưng không phải vận động nào cũng là phát triển.

– Sự phát triển là phổ biến trong mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư tưởng.

+ Giới tự nhiên tiến hóa từ vô cơ đến hữu cơ, từ vật chất không sống đến thực vật, động vật, đến con người.

+ Xã hội loài người phát triển từ chế độ công xã nguyên thủy, trải qua các chế độ khác nhau rồi đi lên chủ nghĩa xã hội.

+ Trí tuệ con người không ngừng phát triển, từ chỗ người nguyên thuỷ chỉ chế tạo ra công cụ bằng đá, đến nay người ta đã chế tạo ra những máy móc tinh vi.

b. Phát triển là xu thế tất yếu của thế giới vật chất

– Quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng không diễn ra một cách đơn giản, thẳng tắp mà quanh co, phức tạp, đôi khi có độ lùi nhất thời.

– Xu thế tất yếu của quá trình phát triển là cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu.

Vd: Chủ nghĩa xã hội ra đời có nhiều tiến bộ và ưu điểm so với chế độ tư bản chủ nghĩa.

=> Bài học: Khi xem xét một sự vật, hiện tượng hay đánh giá một con người cần phát hiện những nét mới, ủng hộ cái tiến bộ, tránh mọi thái độ định kiến, bảo thủ.

B. Bài tập

Câu hỏi 1: Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, vận động là gì?

Phân công:

Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, vận động là toàn bộ những biến đổi chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội.

Câu 2: Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, phát triển là gì?

Phân công:

Phát triển là khái niệm dùng để khái quát sự vận động theo hướng đi lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lỗi thời.

Xem thêm bài viết hay:  Tác dụng của dầu bôi trơn?

Câu 3: Chứng minh vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất?

Phân công:

Vận động là toàn bộ những biến đổi chung của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và đời sống xã hội.

Mọi sự vật, hiện tượng luôn vận động. Nhờ vận động và thông qua vận động mà các sự vật, hiện tượng tồn tại và thể hiện các đặc tính của chúng. Không thể có vật chất nếu không có sự vận động và ngược lại.

Theo quan điểm duy vật biện chứng, vận động của vật chất là bản thân vận động, bởi vì mọi dạng vật chất đều là một cấu trúc vật chất bao gồm các phần tử, các mặt, các quá trình có liên quan, tác động lẫn nhau. Chính sự tác động đó dẫn đến sự thay đổi nói chung, tức là sự vận động. Quan điểm này đối lập với quan điểm duy tâm, siêu hình về sự vận động tìm nguồn gốc vận động ở thần thánh hay ở chủ thể nhận thức.

Vận động là hình thức tồn tại của vật chất nên các dạng vật chất được nhận thức thông qua vận động của chúng.

Vận động là thuộc tính của vật chất nên không ai tạo ra được và cũng không thể tiêu diệt được. Nguyên lý này được chứng minh bằng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Câu 4: Việc học sinh chuyển cấp từ THCS lên THPT có được coi là một bước phát triển không? Tại sao?

Phân công:

Trong phép biện chứng duy vật, khái niệm phát triển dùng để chỉ quá trình vận động theo hướng đi lên của sự vật: từ trình độ thấp hơn lên trình độ cao hơn.

Vì vậy, một học sinh từ cấp 2 lên cấp 3 cũng được coi là một bước phát triển. Điều này cho thấy trình độ học tập của học sinh tăng lên nên mức học được tăng lên.

Câu 5: Em hãy nêu một số ví dụ về sự phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh… của nước ta hiện nay. Trong mỗi ví dụ đó cần nêu rõ nội dung của phát triển là gì?

Phân công:

Trong lĩnh vực nông nghiệp: Xuất hiện những công cụ mới (máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa…) giúp thay thế dần sức lao động của con người, khoa học công nghệ phát triển.

Xem thêm bài viết hay:  Giải Bài 2 trang 103 SGK Hóa 12

Trong lĩnh vực công nghiệp: Tự động hóa dây chuyền sản xuất, xuất hiện các ngành nghề hấp dẫn như công nghệ thông tin, hóa dầu… phục vụ nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Về đời sống nhân dân: đời sống ngày càng được cải thiện và nâng cao cả về vật chất và tinh thần (nhiều gia đình đã có ti vi, tủ lạnh, máy giặt…, con cái được đi học, được sinh hoạt nhiều). vui vẻ lành mạnh.

Mặt bằng dân trí cũng không ngừng được nâng lên (có nhiều trí thức trẻ, tài năng…). Ý thức người dân cũng đang dần thay đổi.

Câu 6: Sắp xếp các hiện tượng sau theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ ​​thấp đến cao?

– Dao động của con lắc

– Sự biến đổi công cụ lao động từ đá sang kim loại

– Ma sát sinh nhiệt

– Chim bay

– Chuyển hóa chất

– Cây ra hoa, ăn quả

– Nước bay hơi

– Trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường

– Sự biến đổi của chế độ xã hội từ cộng sản nguyên thủy đến nay.

Phân công:

Hãy sắp xếp các hiện tượng sau theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ ​​thấp đến cao:

– Chuyển động cơ học: Chim bay và dao động của con lắc

– Vận động vật lý: Ma sát sinh nhiệt và nước bốc hơi

– Chuyển động hóa học: Sự chuyển hóa các chất hóa học

– Vận động sinh học: Sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường và cây ra hoa, kết quả.

– Vận động xã hội: Sự biến đổi công cụ lao động từ đá sang kim loại và sự biến đổi chế độ xã hội từ cộng sản nguyên thủy đến nay.

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 10 , GDCD 10

Bạn thấy bài viết Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng ý kiến nào dưới đây là đúng?

| GDCD 10
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng ý kiến nào dưới đây là đúng?

| GDCD 10
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng ý kiến nào dưới đây là đúng?

| GDCD 10
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận