Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa 11: Hidrocacbon no

A. Ankan:

I. Đương lượng, đồng phân, danh pháp

– Dãy đồng đẳng ankan (parafin): Công thức chung: CNh2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CHỈ4,2h6,3hsố 8….

– Đồng phân: chỉ có đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

Viết mạch C thẳng. Ta được 1 đồng phân mạch thẳng.

+ Bớt 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C vào nhánh. Khi số C ở nhánh bằng số C thì mạch chính dừng.

+ Điền H để được đồng phân hoàn toàn.

– Công thức nhanh: 3

– Gọi tên:

+ Chọn mạch chính: là mạch dài nhất, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: từ phía C gần nhánh nhất.

+ Tên: Mã số vị trí nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chính + an.

Tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ
Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa học 11: Hiđrocacbon no (hình 2)

II. Tính chất vật lý:

Nhẹ hơn nước, hầu như không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ.

+ CŨĐầu tiên → CŨ4 là chất khí, ankan tiếp theo là chất lỏng, C18 trở đi là rắn.

– Đặc điểm: Chỉ bao gồm các liên kết đơn.

III. Tính chất hóa học:

Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế.

Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa 11: Hiđrocacbon no (tranh 3)

Nguyên tử C trong ankan bị thay thế bởi nguyên tố halogen khi được chiếu sáng hoặc đun nóng và ưu tiên thế cho H ở C cao hơn.

+ Phản ứng tách: Dưới nhiệt độ và xúc tác thích hợp, ankan có phân tử khối nhỏ bị tách thành anken tương ứng.

Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa học 11: Hiđrocacbon no (hình 4)

Phản ứng đốt cháy:

Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa học 11: Hiđrocacbon no (tranh 5)

+ Trong công nghiệp: chưng cất phân đoạn dầu mỏ ta được ankan.

Xem thêm bài viết hay:  Đọc thông tin và quan sát Sơ đồ 8.1,Hình 8.2, hãy cho biết cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào?

IV. Đăng kí:

– Dùng làm nhiên liệu trong hàn cắt kim loại.

– Dùng làm dầu bôi trơn, dung môi.

– Để tổng hợp nhiều chất hữu cơ khác: CHỈ3Cl, CHỈ2Cl2CCl4CF2Cl2

– Đặc biệt từ DUY NHẤT4 Điều chế nhiều chất khác nhau: CO + H . hỗn hợp2amoniac, C2h2ancol metylic, anđehit fomic,…

V. Điều chế

* Điều chế khí metan

– Nguồn khí: từ khí tự nhiên, khí hồ, khí dầu mỏ, khí chưng cất than.

– Sợi tổng hợp:

Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa 11: Hiđrocacbon no (hình 6)

– Khí từ CHỈ3COONa khan:

Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa 11: Hiđrocacbon no (hình 7)

– Từ nhôm cacbua (Al43):

Mộtl43 + 12H2O → 4Al(OH)3+ 3CH4

* Điều chế ankan khác

– Thu được từ các nguồn tự nhiên: Khí dầu mỏ, khí tự nhiên, sản phẩm cracking.

Từ muối axit hữu cơ:

Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa học 11: Hiđrocacbon no (hình 8)

B. Thuyết tính chất của Cycloankan

I. Cấu tạo, đồng phân, danh pháp

1. Cấu trúc phân tử của một số xicloankan

Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa 11: Hiđrocacbon no (tranh 9)

Xicloankan là hiđrocacbon mạch vòng.

– Xicloankan là những xicloankan có 1 vòng (đơn chức), có công thức chung là CNh2n (n ≥ 3).

Trong phân tử xicloankan, các nguyên tử cacbon không nằm trên cùng một mặt phẳng (ngoại trừ xiclopropan).

2. Đồng phân, tên gọi

một. Cách viết đồng phân mạch vòng

Viết vòng tối đa của nguyên tử C, sau đó giảm dần số nguyên tử C và thêm nhánh.

Lưu ý: Các đồng phân phân nhánh cũng có sẵn.

b. Cách gọi tên bạn

Số chỉ vị trí nhánh (nếu có nhiều nhánh) + tên nhánh + xích lô + tên xích chính + an

Xem thêm bài viết hay:  Câu 2 trang 92 sgk Vật lý 10 nâng caoBài 20: Lực ma sát Câu 2 (trang 92 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Hãy tìm thêm ví dụ về ma sát có ích, m…

Mạch chính là một mạch tròn. Đánh số thứ tự sao cho tổng các số chỉ vị trí các mạch nhánh là nhỏ nhất.

Ví dụ: Viết các đồng phân có công thức C6hthứ mười hai:

Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa 11: Hiđrocacbon no (tranh 10)

II. Tính chất vật lý

– Không màu.

– Không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ.

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan

– Xiclopropan và xiclobutan cho phản ứng cộng mở vòng.

Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa 11: Hiđrocacbon no (tranh 11)

Chú ý:

– Các xicloankan mạch vòng nhỏ (3C – 4C) khi tham gia phản ứng thế thường cộng thêm mở vòng.

2. Loại phản ứng nào?

– Xicloankan từ 5C trở lên cho phản ứng tương tự như ankan.

Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa 11: Hiđrocacbon no (tranh 12)

3. Phản ứng oxi hóa

– Xicloankan có tính chất hóa học tương tự ankan (phản ứng thế, phản ứng cháy,…)

Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa 11: Hiđrocacbon no (tranh 13)

Ví dụ:

Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa học 11: Hiđrocacbon no (ảnh 14)

IV. Ứng dụng và điều chế

1. Ứng dụng

– Dùng làm chất đốt.

– Làm dung môi hữu cơ, làm nguyên liệu điều chế các chất khác.

2. Điều chế

* Tách chúng ra2 từ các ankan tương ứng:

CHỈ CÓ3(CHỈ CÓ2)4CHỈ CÓ3 → BẠN BÈ2 + CŨ6hthứ mười hai

* Tách Br2 bắt nguồn từ 1,n – dibromankan (n > 2):

Nh2nBr2 + Zn → CNh2n + ZnBr2

Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa 11: Hiđrocacbon no (tranh 15)

Tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ

V. Công thức cần chú ý

1. Công thức chung của ankan: CNh2n + 2 (số 1)

2. Công thức chung của xicloankan: CNh2n (số 3)

3. Tính số đồng phân ankan: 2n–4 + 1 (điều kiện: 3

Xem thêm bài viết hay:  Câu hỏi 3 trang 150 Toán 11 Đại số Bài 1

4. Công thức liên quan đến phản ứng đốt cháy ankan:

Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa học 11: Hiđrocacbon no (tranh 16)

5. Công thức liên quan đến phản ứng cracking (tách hiđro)

Xét phản ứng chung:

Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa học 11: Hiđrocacbon no (tranh 17)

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Bạn thấy bài viết Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa 11: Hidrocacbon no
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa 11: Hidrocacbon no
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Tóm tắt lý thuyết Chương 5 Hóa 11: Hidrocacbon no
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận