Tóm tắt tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (hay nhất)

Lựa chọn các bài báo hoặc chủ đề Tóm tắt tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ nước nhà. Các bài văn mẫu được biên soạn và tổng hợp ngắn gọn, chi tiết và đầy đủ từ những bài văn hay nhất, hay nhất của các em học sinh trên cả nước. Chúng tôi mời bạn cùng tham gia!

Dàn ý Tóm tắt tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ nước nhà – Văn mẫu số 1

Phần 1: Đăng một vấn đề. Tác giả đưa ra luận đề mở đầu: Phải có cái nhìn đúng đắn về văn, thơ của Nguyễn Đình Chiểu. Cách nhìn đó là: “Trên trời có những vì sao sáng khác thường, nhưng mắt ta phải chăm chú mới thấy, càng thấy càng sáng. Văn thơ Nguyễn Đình Chiểu cũng vậy”.

Phần 2: Giải quyết vấn đề: Tác giả đưa ra thêm những luận cứ chứng minh cho luận điểm: Quan điểm đúng đắn đó được cụ thể hóa qua đánh giá (của tác giả) về:

– Cuộc đời và quan niệm sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu.

– Thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu (chủ yếu là Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc).

– Truyện Lục Vân Tiên – Tác phẩm nổi tiếng và đặc sắc của Người cha (cả nội dung và nghệ thuật).

Phần 3: Chốt lại vấn đề: (Kết luận, mục đích của bài viết)

Đánh giá cao vị trí của Đức Thánh Trần trong nền văn học dân tộc một cách mới như đã nêu ở phần đầu: “Đức Cha là một nhà nho yêu nước, một nhà thơ lớn của nước ta. Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng, nêu cao vị trí, tác dụng to lớn của văn học, nghệ thuật, nêu cao sứ mệnh của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa – tư tưởng ”.

Lập dàn ý Tóm tắt tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, một ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc – Văn mẫu số 2

I. Tác giả:

Phạm Văn Đồng, nhà cách mạng kiệt xuất, nhà văn hóa, nhà lý luận nghệ thuật lớn của nước ta thế kỷ XX. Ông đã viết nhiều bài văn tế xuất sắc về các nhà thơ lớn như Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu … Phạm Văn Đồng tham gia hoạt động cách mạng và giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. (nay là Thủ tướng Chính phủ).

II. Công việc

1. Hoàn cảnh ra đời

Bài Nguyễn Đình Chiểu, một ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc, được viết nhân kỷ niệm 75 năm ngày mất của Nguyễn Đình Chiểu (3/7/1888 – 3/7/1963), giữa cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Công cuộc cứu nước của nhân dân ta, nhất là nhân dân miền Nam đang diễn ra hết sức mạnh mẽ. Bài đã được in trên Tạp chí Văn học tháng 7 năm 1963.

Xem thêm bài viết hay:  Hãy cho biết Hồ Chí Minh đã ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm?

2. Nội dung

* Phần 1: Trình bày một cách tiếp cận mới về thơ Nguyễn Đình Chiểu (từ đầu đến “trăm năm”)

– Nguyễn Đình Chiểu là một vì sao có ánh sáng khác thường (một hiện tượng văn học độc đáo, thơ văn có vẻ đẹp riêng không dễ nhận ra), phải nhìn kỹ mới thấy được (phải cố gắng tìm hiểu, tìm hiểu kỹ). , phải kiên trì nghiên cứu mới cảm nhận được những nét đẹp riêng của nó) và càng nhìn càng thấy sáng (càng nghiên cứu sâu, càng tìm hiểu, càng thấy rõ cái hay của nó và càng khám phá ra nhiều điều mới ). vẻ đẹp mới).

– So với thói quen đánh giá văn, thơ Đồ Chiểu trước đây (chỉ dựa vào hình thức nghệ thuật trau chuốt, ngôn từ trang nhã, hoa mỹ) thì đây là một cách tiếp cận vấn đề mới mẻ, sâu sắc.

* Phần hai: Từ “Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ yêu nước -> vì Lục Vân Tiên văn hay”.

Ý nghĩa, giá trị to lớn của cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu

một. “Ánh sáng khác thường” trong đời sống và quan niệm sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu

 • Cuộc sống cá nhân không hạnh phúc, mù cả hai mắt.

 • Cuộc đời và hoạt động của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương anh dũng.

 • Đối với Nguyễn Đình Chiểu, cầm bút, viết văn là một nhiệm vụ thiêng liêng.

 • Làm người thì phải có chí khí, phải phấn đấu vì đại nghĩa, vì đất nước, vì dân tộc.

 • Thơ phải là vũ khí của chiến tranh.

b. “Ánh sáng bất thường” trong thơ văn yêu nước chống giặc ngoại xâm của Nguyễn Đình Chiểu

 • Thơ văn yêu nước chống ngoại xâm của Nguyễn Đình Chiểu đã làm “sống lại” một thời kỳ “nhục mà “vĩ đại”.

 • Tích cực tham gia đấu tranh của thời đại, cổ vũ mạnh mẽ công cuộc chống giặc ngoại xâm bằng những hình tượng văn học “sống động, chấn động” lay động lòng người. Tiêu biểu nhất là nghĩa sĩ Cần Giuộc.

 • Nguyễn Đình Chiểu là ngọn cờ đầu của văn thơ yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX.

c. “Ánh sáng lạ thường” trong truyện thơ Lục Vân Tiên

– Khi “nói về Lục Vân Tiên”, Phạm Văn Đồng đã khẳng định: “Phải hiểu đúng về Lục Vân Tiên thì mới thấy hết giá trị của sử thi này.

– Theo Phạm Văn Đồng, có những đánh giá chưa thỏa đáng về giá trị tư tưởng và nghệ thuật của thơ Lục Vân Tiên:

 • Tư tưởng: Những giá trị đạo đức mà Nguyễn Đình Chiểu ca ngợi đã “lỗi thời” “ở thời đại chúng ta”.

 • Về nghệ thuật: ca từ đậm chất “quê”, “không hay lắm”.

– Việc Phạm Văn Đồng giúp ta nhận ra cái “sáng lạ thường” của thơ Lục Vân Tiên:

 • Thứ nhất, tác giả đó cho chúng ta thấy rằng: Không phải những “giá trị đạo đức” mà Nguyễn Đình Chiểu từng ca ngợi đã trở nên “lỗi thời”.

 • Thứ hai, về nghệ thuật: vì muốn viết một tác phẩm “dễ hiểu, dễ nhớ, có sức truyền bá rộng rãi trong dân gian” nên lời ca có phần “đơn giản hóa”.

Xem thêm bài viết hay:  Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ Tiếng hát con tàu Con gặp lại nhân dân… bỗng gặp cánh tay đưa (hay nhất)

* Kết thúc

Khẳng định vẻ đẹp nhân cách, vị trí của Nguyễn Đình Chiểu trong nền văn học dân tộc và nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị to lớn của cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu đối với đương thời và ngày nay.

3. Nghệ thuật

 • Bài luận được tổ chức tốt.

 • Cách lập luận đi từ khái quát đến cụ thể, kết hợp nhuần nhuyễn các thao tác lập luận suy luận, quy nạp, bác bỏ.

 • Văn bản vừa mang tính khoa học vừa mang tính văn học.

 • Ngôn ngữ giàu hình ảnh.

 • Giọng điệu luôn thay đổi: Đôi khi hào phóng, đôi khi buồn bã.

4. Chủ đề

Qua bài viết, Phạm Văn Đồng muốn khẳng định: Cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu là cuộc đời của người chiến sĩ đã phấn đấu hết mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sự nghiệp thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu là minh chứng hùng hồn cho vị trí, tầm ảnh hưởng to lớn của văn học nghệ thuật cũng như trách nhiệm của nhà văn trước cuộc đời. Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu không chỉ là bài học cho hôm qua mà còn cho hôm nay.

Tóm tắt tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn hiến của dân tộc – Bài văn mẫu 1

Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ, nhà văn lớn của nền văn học nước nhà với những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc. Nhà thơ mù họ Nguyễn đã được Thủ tướng Phạm Văn Đồng hết lòng ca ngợi trong bài viết “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc” nhân kỷ niệm 75 năm ngày mất của ông. Bài văn được tác giả viết với bố cục ba phần mạch lạc: Phần mở bài với luận điểm “Trên trời có những vì sao sáng lạ thường mà mắt ta phải chăm chú nhìn, càng nhìn càng thấy . sáng ngời. Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu cũng vậy “. Đây là cái nhìn mới mẻ và sâu sắc của Phạm Văn Đồng về thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. Phần nội dung: gồm ba luận điểm cụ thể cho luận điểm bao quát trong phần mở bài. Luận điểm 1: “ánh sáng khác thường” được chứng minh qua cuộc đời và quan niệm sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu. Luận văn 2; “Ánh sáng khác thường” trong thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu chủ yếu là về tác phẩm “Nghĩa sĩ Cần Giuộc”. Đề bài 3: “ánh sáng khác thường” trong bài thơ “Lục Vân Tiên”. Kết bài: Tác giả đánh giá vị trí của Nguyễn Đình Chiểu trong nền văn học dân tộc và khẳng định giá trị văn thơ bất hủ của Đồ Chiểu. Bài viết đã cho chúng ta những đánh giá mới, đúng đắn về Nguyễn Đình Chiểu và ý nghĩa thiết thực của những tác phẩm văn học của ông.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 6 trang 62 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Tóm tắt tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong nền văn hiến của dân tộc – Bài văn mẫu 2

Nguyễn Đình Chiểu là một ngôi sao có ánh sáng khác thường mà mắt ta phải nhìn kỹ mới thấy và càng nhìn càng thấy sáng. Ngôi sao Nguyễn Đình Chiểu không rõ hơn trên bầu trời văn hóa dân tộc vì nhiều người chỉ biết ông là tác giả truyện Lục Vân Tiên và hiểu rằng tác phẩm này thiên lệch.

Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ yêu nước. Cuộc đời và hoạt động thơ văn của ông là một tấm gương anh hùng về tư tưởng nhân đạo. Các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu phản ánh trung thực những nét tất yếu của thời kỳ lịch sử, làm sống lại phong trào kháng chiến chống Pháp bền bỉ và ác liệt. Điển hình là các bài tế, bài ca dao cảnh, đặc biệt là truyện thơ Lục Vân Tiên, tác phẩm lớn nhất của ông, được phổ biến rộng rãi trong dân gian, nhất là ở Nam Bộ.

Tóm lại, Nguyễn Đình Chiểu là một nhà Nho, một nhà thơ lớn, một chí sĩ yêu nước. Thơ văn yêu nước do ông sáng tác phản ánh phong trào chống Pháp bền bỉ và vẻ vang của nhân dân Nam Bộ.

Dưới đây là các bài văn mẫu Tóm tắt tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, một ngôi sao sáng trong nền văn hoá nghệ thuật của dân tộc làm Trường THCS Ngô Thì Nhậm Sưu tầm và tổng hợp, mong rằng với nội dung tham khảo này các bạn sẽ hoàn thành bài văn của mình một cách tốt nhất!

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Văn học lớp 12 , Ngữ Văn 12

Bạn thấy bài viết Tóm tắt tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

(hay nhất)
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tóm tắt tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

(hay nhất)
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Tóm tắt tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

(hay nhất)
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận