Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 có đáp án (Phần 2)

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Câu hỏi 1: Câu nào sau đây nêu đúng về dân số nước ta hiện nay?

A. Quy mô quần thể trung bình.

B. Dân số tăng chậm.

C. Chất lượng dân số cao.

D. Mật độ dân số cao, phân bố không hợp lí.

Trả lời:

Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng còn nhanh, kết quả giảm sinh chưa thật bền vững, chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao, phân bố chưa hợp lý.

→ gây khó khăn lớn cho đất nước.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 2: Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta?

A. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số.

B. Phân bố dân cư hợp lý.

C. Mở rộng thị trường lao động.

D. Nâng cao chất lượng dân số.

Trả lời:

Mở rộng thị trường lao động là con đường giải quyết chính sách việc làm.

Đáp án nên chọn là:

Câu 3: Nội dung nào sau đây thể hiện phương hướng thực hiện chính sách dân số?

A. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục kế hoạch hoá gia đình.

B. Thúc đẩy sản xuất và dịch vụ phát triển.

C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

D. Hiệu quả sử dụng vốn.

Trả lời:

Để nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực và phát triển kinh tế – xã hội, chúng ta cần làm tốt công tác thông tin, truyền thông, giáo dục với nội dung phù hợp và hình thức đa dạng nhằm tạo sức lan tỏa. tuyên truyền các chính sách, biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 4: Nhà nước ta đặt mục tiêu tiếp tục giảm tỉ lệ gia tăng dân số vì

A. Quy mô quần thể lớn.

B. Mật độ dân số tăng nhanh.

C. Kết quả giảm sinh chưa chắc chắn.

D. Chất lượng dân số cao.

Trả lời:

Hiện nay, mặc dù mức sinh đã giảm, nhận thức của người dân về dân số – kế hoạch hóa gia đình được nâng lên nhưng quy mô dân số còn lớn nên cần phải giảm tốc độ tăng dân số để ổn định vấn đề này. dân số.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 5: Nhà nước thực hiện nâng cao hiểu biết của nhân dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới và sức khoẻ sinh sản, nhằm góp phần

A. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

B. Giảm kích thước quần thể.

C. Nâng cao chất lượng dân số.

D. Phân bố dân cư hợp lý.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích Tràng Giang khổ 1 ngắn nhất

Trả lời:

Nhà nước thực hiện nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, nhằm góp phần nâng cao chất lượng tòa án số cả về vật chất, tinh thần và tinh thần.

Đáp án nên chọn là:

Câu 6: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân trong việc góp phần thực hiện chính sách dân số?

A. Sinh nhiều con để tạo nguồn lao động cho gia đình.

B. Sống ở các thành phố vì điều kiện kinh tế tốt.

C. Lựa chọn giới tính, chỉ sinh con trai nối dõi tông đường.

D. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Trả lời:

Mỗi người dân có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, đồng thời tuyên truyền, vận động những người xung quanh thực hiện chính sách dân số.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 7: Hành vi nào sau đây là chưa thực hiện đúng chính sách dân số?

A. Thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình.

B. Sẵn sàng đi xây dựng vùng kinh tế mới.

C. Sinh nhiều con vì đông con hơn giàu có.

D. Không có quan niệm trọng nam khinh nữ.

Trả lời:

Mọi người dân hãy nghiêm túc thực hiện chính sách dân số. Việc sinh nhiều con khiến dân số tăng nhanh, khó cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đáp án nên chọn là:

Câu 8: Câu nào sau đây nêu đúng tình hình việc làm ở nước ta hiện nay?

A. Nguồn nhân lực hiện đại, chất lượng cao.

B. Thừa lao động và thiếu việc làm đang là vấn đề bức xúc.

C. Tỉ lệ lao động qua đào tạo cao.

D. Thị trường lao động rộng mở, có nhiều cơ hội cho người lao động.

Trả lời:

Gần đây, chính phủ đã ban hành các chính sách để tạo ra nhiều việc làm mới. Tuy nhiên, tình trạng thiếu việc làm ở nước ta vẫn đang là vấn đề hết sức bức xúc ở cả nông thôn và thành thị.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 9: Nội dung nào không phải là mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta?

A. Phát triển nguồn nhân lực.

B. Mở rộng thị trường lao động.

C. Giữ nguyên tỷ lệ thất nghiệp.

D. Tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề.

Trả lời:

Xem lại mục tiêu cơ bản và phương hướng giải quyết công việc

Đáp án nên chọn là:

Câu 10: Mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm của nước ta là gì?

Xem thêm bài viết hay:  Ra đời kênh VOV Sức khỏe

A. Tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề.

B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

C. Phân bố dân cư hợp lý, nâng cao chất lượng dân số.

D. Tăng thu nhập bình quân đầu người cho nhân dân.

Trả lời:

Để giải quyết vấn đề việc làm, Đảng và Nhà nước ta đặt mục tiêu tập trung sức lực giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp. tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 11: Hướng giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta là gì?

A. Mở rộng thị trường lao động.

B. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật và tự do hành nghề.

C. Nâng cao chất lượng dân số.

D. Giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Trả lời:

Để tạo ra nhiều việc làm mới với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước khuyến khích công dân làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề, khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống. thống, thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 12: Để thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm, người dân cần phải

A. Kiên quyết bám thành thị, không chịu đi các tỉnh xa.

B. Làm giàu bằng mọi cách.

C. Tích cực tham gia lao động sản xuất, nâng cao thu nhập.

D. Đẻ nhiều con cho vui nhà vui cửa.

Trả lời:

Để thực hiện tốt chính sách dân số và giải quyết việc làm, mỗi người dân cần tích cực tham gia lao động sản xuất, tích cực tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. quốc gia.

Đáp án nên chọn là:

Câu 13: Anh X hàng xóm sắp đi lao động nước ngoài. Trong cuộc trò chuyện, thấy anh X có ý định bỏ trốn để tìm một công việc chui để có thu nhập cao hơn, bạn sẽ làm gì?

A. Ý kiến ​​của anh X là không đúng, nhưng đó là vấn đề cá nhân nên tôi không quan tâm.

B. Ủng hộ ý kiến ​​của bạn vì biết chủ động tìm việc làm để tăng thu nhập.

C. Khen vì nó sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

D. Không đồng ý, giải thích và khuyên anh ấy không nên làm như vậy.

Trả lời:

Việc người lao động xuất khẩu bỏ trốn đi làm chui là hành vi vi phạm pháp luật, vừa tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, vừa làm xấu đi hình ảnh của người lao động Việt Nam, ảnh hưởng đến các vấn đề pháp lý. đối tác khác nên giải thích, khuyên anh X không nên làm như vậy.

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận vẻ đẹp của sông Hương ở thượng nguồn (hay nhất)

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 14: T rất tự hào và có ý định sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ tiếp tục và phát triển nghề mây tre đan truyền thống của gia đình nhưng bố mẹ T không đồng ý. Bố mẹ T muốn bạn học kế toán, sau đó ở lại thành phố làm công việc lương thấp. Theo bạn, T nên làm gì?

A. Nghe lời bố mẹ, học kế toán để kiếm việc làm trên thành phố.

B. Chỉ thực hiện ý định mà không quan tâm đến cha mẹ.

C. Dùng mọi cách để bố mẹ cho phép mình thực hiện mong muốn của mình.

D. Huy động mọi người trong gia đình cùng tham gia với em để thuyết phục bố mẹ em.

Trả lời:

Nhà nước khuyến khích công dân làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề, khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào thanh niên lập nghiệp. Vì vậy, nếu có đam mê, bạn nên vận động mọi người trong gia đình cùng tham gia thuyết phục bố mẹ để nhận được sự ủng hộ của bố mẹ.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 15: Mỗi người dân cần tích cực trau dồi kiến ​​thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp để

A. Nâng cao chất lượng lao động, tăng thu nhập.

B. Tạo thêm việc làm cho người khác.

C. Mở rộng thị trường lao động.

D. Chống các hành vi vi phạm chính sách giải quyết việc làm.

Trả lời:

Mỗi người dân cần tích cực trau dồi kiến ​​thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp để nâng cao chất lượng công việc, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.

Đáp án nên chọn là: A

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Văn lớp 11 GDCD 11

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 có đáp án (Phần 2)
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 có đáp án (Phần 2)
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 có đáp án (Phần 2)
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận