Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 46 có đáp án (Phần 2)

Câu hỏi Trắc nghiệm Sinh 11 bài 46 có đáp án (Phần 2) tốt nhất. Tuyển tập Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 46 có đáp án và lời giải chi tiết.

Hỏi Đáp Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản ở động vật

Câu hỏi 1: Cho các yếu tố sau:

1. Hệ thần kinh

2. Các yếu tố bên trong cơ thể

3. Yếu tố bên ngoài cơ thể

4. Hệ nội tiết

5. Hệ thống đệm

Có bao nhiêu yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng?

A. 2

B. 3

C.1

mất 4

Câu trả lời:

4 yếu tố 1, 2, 3, 4 đều ảnh hưởng đến quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 2: Tuyến yên tiết ra chất gì?

1. VSAT.

2. Testosterone

3. Lễ hội

4. GnRH

5. Nội tiết tố

Phương án trả lời đúng là:

A. (1) và (4)

B. (3) và (4)

C. (1) và (2)

D. (1) và (3)

Câu trả lời:

Tuyến yên tiết ra FSH và LH.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 3: Kích thích GnRH

A. ống sinh tinh phát triển và sinh tinh trùng

B. tế bào kẽ sản xuất testosteron

C. tuyến yên sản xuất LH và FSH

D. ống sinh tinh sản xuất tinh trùng

Câu trả lời:

GnRH kích thích tuyến yên sản xuất LH và FSH.

Đáp án nên chọn là:

Câu 4: Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích

A. ống sinh tinh sản xuất tinh trùng

B. tế bào kẽ sản xuất testosteron

C. phát triển ống sinh tinh sản xuất tinh trùng

D. tuyến yên tiết ra FSH

Câu trả lời:

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích tế bào kẽ sản xuất testosteron

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 5: Trong quá trình điều hòa sinh tinh, FSH kích thích

A. ống sinh tinh sản xuất tinh trùng

B. tế bào kẽ sản xuất testosteron

C. phát triển ống sinh tinh và sinh tinh trùng

D. tuyến yên tiết LH

Câu trả lời:

Trong cơ chế sinh tinh, FSH kích thích ống sinh tinh sản xuất tinh trùng

Đáp án nên chọn là: A

Câu 6: Testosterone được kích thích

A. Tuyến yên tiết LH

B. tế bào kẽ sản xuất FSH

C. phát triển ống sinh tinh và sinh tinh trùng

D. ống sinh tinh sản xuất tinh trùng

Câu trả lời:

Testosteron kích thích ống sinh tinh sản xuất tinh trùng

Đáp án nên chọn là:

Câu 7: Nồng độ testosterone cao sẽ

A. ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi bài tiết GnRH, FSH và LH

B. ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH

C. kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi tăng tiết GnRH, FSH và LH

D. ức chế GnRH, FSH và LH . bài tiết của vùng dưới đồi

Câu trả lời:

Khi nồng độ testosteron trong máu tăng cao sẽ ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi làm cho 2 bộ phận này giảm tiết GnRH, FSH và LH dẫn đến tế bào kẽ giảm tiết testosteron.

Xem thêm bài viết hay:  Apple iMac là gì? Có nên mua iMac không?

Đáp án nên chọn là: A

Câu 8: Trong điều hòa sinh trứng, LH kích thích

A. nang noãn phát triển

B. nang noãn chín và rụng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng

C. tử cung phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ

D. tuyến yên tiết hoocmon

Câu trả lời:

Trong cơ chế sinh trứng, LH kích thích nang trứng chín và phóng noãn, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 9: Trong cơ chế điều hoà sinh trứng, FSH kích thích

A. nang noãn phát triển

B. tuyến yên tiết hoocmôn

C. nang noãn chín và rụng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng

D. tử cung phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ

Câu trả lời:

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, FSH kích thích nang noãn phát triển

Đáp án nên chọn là: A

Câu 10: Những hormone nào nhau thai sản xuất trong ba tháng đầu của thai kỳ?

A. Progesterone

B. VSAT.

C.HCG

D. LG

Câu trả lời:

Hormone nhau thai (HCG) giúp duy trì hoàng thể trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

Đáp án nên chọn là:

Câu 11: Sự kết hợp của các hormone làm cho niêm mạc dạ dày và dạ dày sưng lên, chứa đầy máu trong mạch để chuẩn bị cho quá trình làm tổ của phôi trong bụng mẹ là hormone

A. Progesterone và estrogen

B. kích thích nang trứng, progesteron

C. hoàng thể và estrogen

D. hoàng thể và progesteron

Câu trả lời:

Progesterone và estrogen khiến niêm mạc dạ dày căng và phồng lên, lấp đầy các mạch máu để chuẩn bị cho quá trình làm tổ của phôi thai trong bụng mẹ.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 12: Các hormone hoạt động cùng nhau để kích thích sự phát triển của nang trứng và gây rụng trứng là các hormone

A. kích thích nang trứng (FSH), progesteron và oestrogen

B. progesteron, nội tiết tố thể vàng (LH) và estrogen

C. hormone kích thích nang trứng (FSH), hormone rụng trứng và hoàng thể (LH) và estrogen

D. hoocmon kích thích nang trứng (FSH), hoocmon rụng trứng và hoàng thể (LH) và progesteron

Câu trả lời:

Các hormone hoạt động cùng nhau để kích thích sự phát triển của nang trứng và gây rụng trứng là hormone kích thích nang trứng (FSH), hormone tạo hoàng thể và rụng trứng (LH) và estrogen.

Đáp án nên chọn là:

Câu 13: Thai không có trứng trưởng thành và rụng vì khi nhau thai được hình thành

A. do thể vàng tiết ra hoocmon progesteron có tác dụng ức chế tuyến yên tiết FSH và LH.

B. sẽ tiết ra hoocmon nhau thai (HCG) để duy trì thể vàng, tiết ra hoocmon progesteron, ức chế sự bài tiết FSH và LH của tuyến yên.

Xem thêm bài viết hay:  Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 2. Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích

C. sẽ tiết ra các chất kích thích tình dục qua nhau thai ức chế sự bài tiết FSH và LH của tuyến yên

D. duy trì thể vàng tiết hoocmon progesteron ức chế sự tiết FSH và LH của tuyến yên

Câu trả lời:

Hormone nhau thai (HCG) giúp duy trì hoàng thể trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Thể vàng được duy trì và tiết ra estrogen và progesteron. Nồng độ cao của các chất này ức chế vùng dưới đồi tiết ra GnRH và tuyến yên tiết ra FSH và LH, do đó ngăn trứng trưởng thành và rụng trong giai đoạn này. Từ tháng thứ 3 của thai kỳ, nhau thai sẽ tiết ra estrogen và progesteron, hoàng thể biến mất. Do đó, không có trứng trưởng thành trong thời kỳ mang thai.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 14: Thai không có trứng trưởng thành và rụng vì khi nhau thai được hình thành

A. do thể vàng tiết ra hoocmon progesteron có tác dụng ức chế tuyến yên tiết FSH và LH.

B. sẽ tiết ra hoocmon nhau thai (HCG) để duy trì thể vàng, tiết ra hoocmon progesteron, ức chế sự bài tiết FSH và LH của tuyến yên.

C. sẽ tiết ra các chất kích thích tình dục qua nhau thai ức chế sự bài tiết FSH và LH của tuyến yên

D. duy trì thể vàng tiết hoocmon progesteron ức chế sự tiết FSH và LH của tuyến yên

Câu trả lời:

Hormone nhau thai (HCG) giúp duy trì hoàng thể trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Thể vàng được duy trì và tiết ra estrogen và progesteron. Nồng độ cao của các chất này ức chế vùng dưới đồi tiết ra GnRH và tuyến yên tiết ra FSH và LH, do đó ngăn trứng trưởng thành và rụng trong giai đoạn này. Từ tháng thứ 3 của thai kỳ, nhau thai sẽ tiết ra estrogen và progesteron, hoàng thể biến mất. Do đó, không có trứng trưởng thành trong thời kỳ mang thai.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 15: Sự rụng trứng và trưởng thành có tính chu kỳ do ảnh hưởng của:

A. Nồng độ hormone sinh dục dao động theo chu kỳ

B. Các yếu tố bên trong biến động theo chu kỳ

C. Điều kiện môi trường dao động tuần hoàn

D. Hoạt động của hệ nội tiết biến động theo chu kỳ

Câu trả lời:

Quá trình rụng trứng và rụng trứng có tính chu kỳ do ảnh hưởng của nồng độ hormone sinh dục dao động theo chu kỳ.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 16: Nồng độ progesterone và estrogen cao sẽ

A. ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH

B. ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi bài tiết GnRH, FSH và LH

C. kích thích tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH

D. ức chế GnRH, FSH và LH . bài tiết của vùng dưới đồi

Câu trả lời:

Khi nồng độ progesteron và oestrogen trong máu cao gây ức chế ngược, vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRh, FSH, LH. Đó là phản hồi tiêu cực.

Xem thêm bài viết hay:  Bài tập tự luận Sinh thái học – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh hoc·

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 17: Hoocmôn do thể vàng tiết ra là

A. Progesterone và Estrogen

B. FSH, ơstrôgen

C. LH, FSH

D. Progesterone, GnRH

Câu trả lời:

Thể vàng tiết ra progesteron và ơstrogen.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 18: Phụ nữ uống thuốc tránh thai hàng ngày (có chứa progesteron hoặc progesteron + oestrogen) có thể tránh mang thai vì:

A. Làm giảm nồng độ các hormone này trong máu, ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH, trứng không chín và rụng

B. Làm tăng nồng độ các hoocmon này trong máu gây ức chế tiết GnRH, FSH và LH của tuyến yên và vùng dưới đồi gây suy trứng và rụng trứng.

C. Làm tăng nồng độ các hoocmon này trong máu, ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH, trứng không chín và rụng được.

D. Làm giảm nồng độ các hormon này trong máu, gây ức chế tiết GnRH, FSH và LH của tuyến yên và vùng dưới đồi, gây suy trứng và rụng trứng.

Câu trả lời:

Progesteron hay progesteron + estrogen trong thuốc tránh thai được đưa vào cơ thể khiến nồng độ các hormone này trong máu tăng cao, gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH, trứng không chín và rụng. .

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 19: Hãy xem xét các yếu tố sau:

1. Căng thẳng thần kinh (stress)

2. Thiếu ăn, suy dinh dưỡng

3. Chế độ ăn uống không hợp lý khiến cơ thể bị rối loạn chuyển hóa

4. Sợ hãi, lo lắng

5. Buồn bã kéo dài và nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy

6. Nhiệt độ môi trường tăng giảm đột ngột

Các yếu tố gây rối loạn quá trình tạo trứng và giảm quá trình sinh tinh là

A. (1), (2), (3), (4) và (5)

B. (1), (2), (5) và (6)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (4) và (5)

Câu trả lời:

Các yếu tố gây rối loạn quá trình tạo trứng và giảm quá trình sinh tinh là (1), (2), (3), (4) và (5).

Đáp án nên chọn là: A

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Sinh 11, Sinh 11

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 46 có đáp án (Phần 2)
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 46 có đáp án (Phần 2)
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 46 có đáp án (Phần 2)
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận