Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6 có đáp án chi tiết | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6

Câu hỏi 1: Các bước giải bài toán trên máy tính được thực hiện theo trình tự sau:

A, Nhận dạng bài toán – Chọn giải thuật – Viết chương trình – Chỉnh sửa – Viết tài liệu

B, Nhận dạng bài toán – Viết chương trình – Lựa chọn thuật toán – Viết tài liệu

C, Lựa chọn thuật toán – Định nghĩa bài toán – Viết chương trình – Chỉnh sửa – Tài liệu

D, Viết chương trình – Chỉnh sửa – Viết tài liệu

Câu 2: Mỗi vấn đề được mô tả bởi một số thành phần:

Một, 4

B, 3

C, 2

D, 1

Câu 3: Bước quan trọng nhất trong việc giải một bài toán trên máy tính là:

A, Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

B, Viết chương trình

C, Xác định vấn đề

D, Chỉnh sửa

Câu 4: Tiêu chí lựa chọn thuật toán:

A, Lượng tài nguyên thuật toán cần thiết và lượng tài nguyên được phép

B, Độ phức tạp của thuật toán

C, Các tài nguyên như thời gian thực hiện, số lượng ô nhớ, v.v.

D, Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 5: Có mấy bước giải toán trên máy tính?

Một, 3

B 4

C, 5

D, 6

Câu 6: Các tiêu chí lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán là gì?

A, Hiệu quả về thời gian

B, Hiệu quả không gian

C, Khả thi để cài đặt

Đ, Tất cả đều đúng

Câu 7: Viết chương trình là?

A, Biểu diễn thuật toán

B, Sử dụng một ngôn ngữ lập trình để diễn đạt bài toán

Xem thêm bài viết hay:  Sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân ở nước ta là thế nào?

C, Sử dụng ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu phù hợp để mô tả thuật toán

Đ, Tất cả đều đúng

Câu 8: Mục đích của việc sửa lỗi là:

A, Xác định lại Input và Output của bài toán

B, Phát hiện và sửa lỗi

C, Mô tả chi tiết vấn đề

D, Để tạo một chương trình mới

Câu 9: Thuật toán tối ưu là gì?

A, Sử dụng ít thời gian hơn, ít bộ nhớ hơn…

B, Sử dụng ít thời gian hơn, nhiều bộ nhớ hơn, ít tính toán hơn…

C, Sử dụng nhiều thời gian hơn, nhiều bộ nhớ hơn, ít tính toán hơn…

D, Sử dụng ít thời gian hơn, ít bộ nhớ hơn, ít tính toán hơn…

Câu 10: Các bước cần thực hiện khi giải toán trên máy tính là:

A, Xác định vấn đề, chọn hoặc thiết kế thuật toán, mô tả thuật toán, sửa đổi nó, viết tài liệu

B, Xác định bài toán, chọn hoặc thiết kế thuật toán, viết chương trình, viết tài liệu

C, Nhận dạng bài toán, chọn hoặc thiết kế thuật toán, viết chương trình, chỉnh sửa, viết tài liệu

D, Nhận dạng bài toán, viết thuật toán chọn lọc, viết chương trình, viết tài liệu

Câu 11: Hãy chọn phương án đúng nhất. Các bước giải bài toán trên máy tính theo thứ tự là:

A, Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Xác định vấn đề; Viết chương trình ; Điều chỉnh ; Viết tài liệu

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý bài Hầu trời

B, Xác định vấn đề; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Viết chương trình ; Điều chỉnh ; Viết tài liệu

C, Xác định vấn đề; Viết chương trình ; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Điều chỉnh ; Viết tài liệu

D, Xác định vấn đề; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Viết tài liệu ; Viết chương trình ; Điều chỉnh ;

Câu 12: Khi sử dụng máy tính bỏ túi, chúng ta cần chú ý đến các yếu tố sau:

A, Thông tin gì được đưa vào máy (Input).

B, Thông tin gì sẽ được lấy ra (Đầu ra).

C, Phương pháp giải toán.

D, Cả a và b đều đúng

Câu 13: Chọn phát biểu thích hợp nhất về khái niệm phần mềm:

A, Phần mềm bao gồm các chương trình máy tính và tổ chức dữ liệu

B, Phần mềm bao gồm một chương trình máy tính, tài liệu về cách tổ chức dữ liệu và các hướng dẫn sử dụng khác

C, Phần mềm bao gồm chương trình máy tính và dữ liệu liên quan

D, Phần mềm bao gồm các chương trình máy tính để tạo các chương trình máy tính khác

Câu 14: Chọn sự kết hợp đúng. Phần mềm hệ thống :

A, có chức năng giám sát, điều phối việc thực hiện các chương trình

B, còn được gọi là chương trình giám sát

C hay còn gọi là phần mềm ứng dụng

D, là phần mềm được cài đặt trong máy tính bỏ túi

Câu 15: Chọn phát biểu sai trong các câu sau:

Xem thêm bài viết hay:  Thuyết minh về loài hoa em thích

A, Sản phẩm chính thu được sau khi thực hiện các bước giải bài toán là tổ chức dữ liệu, chương trình và tài liệu.

B, Phần mềm tiện ích giúp ta khi làm việc với máy tính.

C, Phần mềm ứng dụng là phần mềm máy tính được viết ra để giải quyết các công việc hàng ngày hoặc hoạt động kinh doanh.

D, Câu a, c đúng, câu b sai

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6

Câu

đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

DỄ DÀNG

DỄ DÀNG

GỠ BỎ

DỄ DÀNG

Câu

11

thứ mười hai

13

14

15

Câu trả lời

GỠ BỎ

DỄ DÀNG

GỠ BỎ

Một

DỄ DÀNG

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tin học lớp 10 , Tin học 10

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận