Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Đố

Câu hỏi 1: Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng lên thì điện trở của nó sẽ

A. Giảm đi.

B. Không thay đổi.

C. Tăng lên.

D. Lúc đầu tăng theo nhiệt độ nhưng sau đó giảm dần.

Câu 2: Nguyên nhân gây ra hiện tượng tỏa nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua là:

A. Do năng lượng chuyển động có hướng của êlectron chuyển cho ion (+) khi va chạm.

B. Do năng lượng dao động của ion (+) chuyển cho electron khi va chạm.

C. Do năng lượng chuyển động có hướng của êlectron truyền cho ion (-) khi va chạm.

D. Do năng lượng chuyển động có hướng của êlectron, ion (-) chuyển thành ion (+) khi va chạm.

Câu 3: Nguyên nhân của điện trở kim loại là:

Do sự va chạm của các electron với các ion (+) ở các nút mạng tinh thể.

Do sự va chạm của các ion (+) ở các nút mạng tinh thể với nhau.

Do sự va chạm của các electron với nhau.

Cả B và C đều đúng.

câu 4: Khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất của thanh kim loại cũng tăng vì:

Chuyển động nhiệt của các electron tăng lên.

Chuyển động có hướng của các electron tăng lên.

Biên độ dao động của các ion xung quanh mạng tinh thể tăng lên.

Biên độ dao động của các ion xung quanh mạng tinh thể giảm dần.

Câu 5: Một sợi dây đồng có điện trở 74W ở 50 C, có điện trở suất = 4,1.10-3KỲ-Đầu tiên. Điện trở của dây đó là 100 C là:

A. 86,6W B. 89,2W C. 95W D. 82W

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không Chính xác?

A. Hạt tải điện trong kim loại là êlectron.

B. Dòng điện chạy trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ không đổi

C. Hạt tải điện trong kim loại là ion dương và ion âm.

Xem thêm bài viết hay:  Giải Bài 2 trang 22 sgk Hóa 12 nâng cao

D. Dòng điện chạy qua vật dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.

Câu 7: Một sợi dây nhôm có điện trở 120W ở nhiệt độ 20C thì điện trở của dây đó là 179C là 204W. Điện trở suất của nhôm là:

Đ.4.8.10-3KỲ-Đầu tiên B.4.4.10-3KỲ-Đầu tiên

C. 4.3.10-3KỲ-Đầu tiên D. 4.1.10-3KỲ-Đầu tiên

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là Chính xác?

Khi cho hai thanh kim loại có bản chất khác nhau tiếp xúc với nhau thì:

A. Có sự khuếch tán êlectron từ chất có nhiều êlectron sang chất có ít êlectron hơn.

B. Có sự khuếch tán ion từ kim loại này sang kim loại khác.

C. Có sự khuếch tán electron từ kim loại có mật độ electron lớn sang kim loại có mật độ electron thấp hơn.

D. Không có gì xảy ra.

Câu 9: Để xác định sự thay đổi của điện trở theo nhiệt độ, chúng ta cần các công cụ sau:

A. Ôm kế và đồng hồ bấm giờ. B. Vôn kế, ampe kế, cặp nhiệt điện.

C. Vôn kế, cặp nhiệt điện, đồng hồ đo thời gian. D. Vôn kế, ampe kế, đồng hồ đo thời gian.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây về kim loại là sai?

A. Kim loại chỉ tồn tại ở trạng thái rắn

B. Kim loại dẻo

C. Trong kim loại có nhiều êlectron tự do

D. Kim loại là chất dẫn điện

Câu 11: Tìm phát biểu sai về tính chất dẫn điện của kim loại

A. Kim loại dẫn điện tốt

B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm ở mọi nhiệt độ

C. Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ

D. Điện trở suất của kim loại nhỏ, nhỏ hơn 107.m

Câu 12: Nguyên nhân của điện trở suất trong kim loại là

A. Các êlectron tự do chuyển động hỗn loạn

Xem thêm bài viết hay:  Bài 3 trang 60 sgk GDCD 10

B. Trong quá trình chuyển động có hướng dưới tác dụng của điện trường, các êlectron va chạm với các iôn ở mạng tinh thể

C. các ion ở mạng tinh thể dao động sinh nhiệt làm xuất hiện điện trở suất.

D. mật độ electron trong kim loại nhỏ

Câu 13: Chọn cách phát âm đúng

A. Khi đặt một điện trường đều vào hai đầu dây kim loại thì các êlectron chuyển động cùng chiều điện trường

B. Kim loại dẫn điện tốt vì kim loại gồm các êlectron tự do

C. Các êlectron tự do sẽ chuyển động có phương, cùng chiều điện trường đặt vào kim loại

D. Khi nhiệt độ của kim loại càng cao thì điện trở suất của nó càng tăng

Câu 14: Chọn phát biểu đúng.

Một dây đồng có điện trở 70Ω ở nhiệt độ 20 .oC. Điện trở của sợi dây đó ở 40oC sẽ

A. vẫn 70Ω B. nhỏ hơn 70Ω

C. lớn hơn 70Ω D. lớn gấp đôi 70Ω

Câu 15: Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng lên thì điện trở của nó sẽ

A. Không tăng B. tăng C. giảm D. giảm rồi tăng

Câu 16: Một dây bạch kim ở 20oC có điện trở suất là 10,6.10-số 8Ω.m. Biết điện trở suất của bạch kim trong khoảng nhiệt độ từ 0o lên đến 2000oC tăng bậc 1 theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở không đổi là 3,9.10-3KỲ-Đầu tiên. Điện trở suất của dây bạch kim này là 1680oC là

A.79,2.10-số 8.m B.17.8.10-số 8m C.39,6.10-số 8m D.7,92.10-số 8tôi

Câu 17: Hiệu suất nhiệt động của một cặp nhiệt điện có một đầu nhúng trong nước đá đang tan và một đầu nhúng trong hơi nước sôi là 4,5.10-3V. Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện này là

A.45.10-6V/K B.4,5.10-6V/K C.45.10-3V/K D.4,5.10-3V/K

Câu 18: Một bóng đèn 220V-75W có dây tóc bằng Vônfram. Điện trở của dây tóc bóng đèn ở 20oC là 120Ω. Biết điện trở của dây tóc bóng đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc 1 theo nhiệt độ với hệ số nhiệt trở là 4,5.10-3KỲ-Đầu tiên.Nhiệt độ của dây tóc bóng đèn khi nó sáng bình thường là

Xem thêm bài viết hay:  Đáp án cuộc thi an toàn giao thông vòng 3

A.993oC B.1433oC C.2400oD.2640o

Câu 19: Một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động là α=52,10-6V/K, nội trở r=0,5Ω. Nối cặp nhiệt điện này với điện kế G có điện trở RG=20Ω. Đặt mối hàn của cặp nhiệt điện này ngoài không khí ở 24oC và đưa mối hàn thứ hai vào lò điện thì cường độ dòng điện qua điện kế G là 1,52mA. Nhiệt độ trong lò điện khi đó là:

A.3040oB.576oC C.3120oC D.3100o

Hướng dẫn giải và đáp án

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

Câu trả lời

Một

Một

Một

Một

GỠ BỎ

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

Một

GỠ BỎ

DỄ

GỠ BỎ

Một

Một

Một

GỠ BỎ

Câu 7: Một

o[1+α(t-to]

=10,6.10-số 8[1+3,9.10-3(1680-20)]79,2.10-số 8tôi

Câu 8: Một

Câu 9: Một

Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Câu 10: GỠ BỎ

Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Xem thêm: Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 13. Dòng điện trong kim loại
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 13. Dòng điện trong kim loại
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 13. Dòng điện trong kim loại
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận