Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 2. Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích

Bài 2. Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích

Đố

Câu hỏi 1: Phát biểu nào sau đây là không Chính xác?

A. Electron là hạt mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10.-19 (C).

B. Electron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (Kilôgam).

C. Nguyên tử có thể nhường hoặc nhận thêm electron để trở thành ion.

D. Electron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không Chính xác?

A. Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.

C. Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các iôn dương.

D. Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.

Câu 3: Điều nào sau đây là không Chính xác?

A. Vật dẫn điện là vật chứa nhiều điện tích tự do.

B. Vật cách điện là vật chứa rất ít điện tích tự do.

C. Vật dẫn điện là vật chứa rất ít điện tích tự do.

D. Chất điện môi là chất chứa rất ít điện tích tự do.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không Chính xác?

A. Trong quá trình nhiễm điện do ma sát, các êlectron được chuyển từ vật này sang vật khác.

B. Trong quá trình nhiễm điện bằng hưởng ứng, vật nhiễm điện vẫn trung hòa về điện.

C. Khi đưa một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật không nhiễm điện thì êlectron chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương.

D. Khi đưa một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật không nhiễm điện thì điện tích dương chuyển từ vật nhiễm điện dương sang vật không nhiễm điện.

Câu 5: Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì

A. hai quả cầu đẩy nhau. B. hai quả cầu hút nhau.

C. không hút cũng không đẩy nhau. D. hai quả cầu trao đổi điện tích.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không Chính xác?

A. Trong vật dẫn điện có nhiều điện tích tự do.

B. Trong chất điện môi có rất ít điện tích tự do.

C. Xét về tổng thể, vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là vật trung hòa về điện.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 4 trang 143 sgk Sinh 11 nâng cao

D. Xét về tổng thể, vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là vật trung hòa về điện.

Câu 7. Trong số các chất sau:

I. Dung dịch muối NaCl; II. Gốm sứ;

III. Nước tinh khiết; IV. Chỉ huy.

Những dây dẫn này là:

A. I và II B.III và IV C. I và IV D. II và III.

Câu 8. Trong các cách điện khí hóa:

tôi. bằng cách cọ xát;

II. Do tiếp xúc;

III. Do đáp ứng.

Bằng cách nào để tổng đại số các điện tích trên một vật không đổi?

A. I B.II C. III D. cả 3 cách

Câu 9. Trong số các chất sau: I. Thủy tinh; II: Kim cương; III. Giải pháp cơ bản; IV. Nước mưa. Các chất điện môi là:

AI và II B. III và IV C. I và IV D. II và III

Câu 10. Trong các chất mang điện: I. Do ma sát; II. Do tiếp xúc; II. Do đáp ứng. Các cách nhiễm điện có thể chuyển êlectron từ vật này sang vật khác là:

A. I và II B. III và II C. I và III D. chỉ III

Câu 11. Theo thuyết êlectron, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Electron có thể rời khỏi nguyên tử để chuyển từ nơi này sang nơi khác

B. Một vật nhiễm điện âm khi số hạt êlectron trong vật đó lớn hơn số hạt proton

C. Nguyên tử nhận thêm electron sẽ trở thành ion dương

D. Nguyên tử nhường bớt êlectron sẽ trở thành ion dương

Câu 12. Xét các trường hợp sau quả cầu B trung hòa về điện:

I. Quả cầu A nhiễm điện dương đặt gần quả cầu sắt B

II. Quả cầu A được sàng lọc tích cực đặt gần quả cầu gốm B

III. Quả cầu A nhiễm điện âm đặt gần quả cầu thủy tinh B

iV. Quả cầu A nhiễm điện âm đặt gần quả cầu B bằng đồng

Trường hợp nào trên đây xảy ra hiện tượng nhiễm điện B. quả cầu?

A. I và III B. III và IV C. II và IV D. I và IV

Câu 13. Tìm kết luận sai

A. Trong sự nhiễm điện do cọ xát, hai vật ban đầu trung tính sẽ nhiễm điện trái dấu, cùng độ lớn

B. Trong sự nhiễm điện do cọ xát, hai vật ban đầu trung tính sẽ nhiễm điện trái dấu, khác độ lớn

Xem thêm bài viết hay:  Bài 1 trang 100 sgk Vật Lý 11 nâng cao

C. Vật không nhiễm điện khi tiếp xúc với vật nhiễm điện âm sẽ nhiễm điện âm

D. Vật nhiễm điện dương khi tiếp xúc với vật nhiễm điện dương sẽ nhiễm điện dương

Câu 14. Hai quả cầu kim loại giống nhau đặt trên hai giá đỡ cách điện mang điện tích qĐầu tiên tích cực, q2 âm và độ lớn của điện tích qĐầu tiên lớn hơn điện tích q2. Cho 2 quả cầu tiếp xúc với nhau rồi tách chúng ra. Sau đó:

A. Hai quả cầu cùng tích điện dương thì có cùng độ lớn |qĐầu tiên + q2|

B. Hai quả cầu cùng tích điện âm thì có cùng độ lớn |qĐầu tiên + q2|

C. Hai quả cầu mang điện tích dương có cùng độ lớn là:

D. Hai quả cầu mang điện tích dương có cùng độ lớn là:

Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 2. Thuyết Electron.  Định luật bảo toàn điện tích

Câu 15. Ba quả cầu kim loại A, B, C đặt trên ba giá đỡ cách điện riêng biệt. Quả cầu A tích điện dương. Trong trường hợp nào sau đây, quả cầu B tích điện dương, quả cầu C tích điện âm.

A. Cho quả cầu B tiếp xúc với quả cầu C, rồi cho quả cầu A tiếp xúc với quả cầu B, rồi tách quả cầu A ra.

B. Cho quả cầu B tiếp xúc với quả cầu C, rồi đưa quả cầu A lại gần quả cầu B, rồi tách quả cầu C ra khỏi quả cầu B.

C. Đưa quả cầu B tiếp xúc với quả cầu C, rồi đưa quả cầu A lại gần quả cầu C, rồi tách quả cầu C ra khỏi quả cầu B.

D. Không Phương án nào được vì quả cầu A ban đầu tích điện dương.

Câu trả lời và giải pháp

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

Câu trả lời

DỄ

DỄ

GỠ BỎ

DỄ

Kết án

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

Câu trả lời

Một

Một

DỄ

GỠ BỎ

Câu 8:

Trong hưởng ứng nhiễm điện, hai phần tích điện trái dấu của một vật có cùng độ lớn, tổng đại số các điện tích trên vật không thay đổi.

Câu 10: Một

Nhiễm điện do ma sát và tiếp xúc với các vật nhiễm điện là những cách nhiễm điện liên quan đến việc chuyển các electron từ vật này sang vật khác.

Xem thêm bài viết hay:  Khái niệm thể đồng hợp, cho ví dụ

Câu 12: DỄ

Quả cầu B làm bằng dây dẫn (sắt, đồng) sẽ nhiễm điện do hưởng ứng

Câu 13: GỠ BỎ

Trong điện khí hóa bằng ma sát, hệ thống hai cơ thể được cách ly về điện. Theo định luật bảo toàn điện tích, tổng đại số điện tích của hai vật không đổi. Ban đầu tổng đại số điện tích của hai vật bằng không nên sau khi cọ xát và tách ra hai vật sẽ tích điện trái dấu, cùng độ lớn.

Câu 14:

Hệ hai quả cầu là hệ cách ly về điện. Theo định luật bảo toàn điện tích, tổng đại số điện tích của hai quả cầu không đổi. Mặt khác điện tích q1 dương, q2 âm và độ lớn của điện tích q1 lớn hơn điện tích q2 nên sau khi cho hai quả cầu chạm nhau rồi tách ra thì hai quả cầu mang điện tích dương, có cùng độ lớn như:

Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 2. Thuyết Electron.  Định luật bảo toàn điện tích

Câu 15:

Khi hai quả cầu B tiếp xúc với quả cầu C, chúng tạo thành một vật dẫn điện. Khi đưa quả cầu A lại gần quả cầu C thì xuất hiện điện tích do hưởng ứng. Quả cầu C ở gần quả cầu A sẽ nhiễm điện âm vì các êlectron tự do của B và C bị kéo lại gần A, quả cầu B thiếu êlectron nên nhiễm điện dương. Sau khi tách quả cầu C ra khỏi quả cầu B, quả cầu B nhiễm điện dương, quả cầu C nhiễm điện.

Xem thêm: Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 3. Điện trường

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 2. Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 2. Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 2. Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận