Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, khoa học – công nghệ được xếp vào nhóm

Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, khoa học và công nghệ được xếp vào nhóm nào? Tại sao lại có sự sắp xếp như vậy? Cho phép Chia sẻ thêm thông tin với bạn trong phần tiếp theo

Câu hỏi: Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, khoa học và công nghệ được phân thành các nhóm sau:

A. Vị trí địa lý.

B. Tài nguyên thiên nhiên.

C. Nguồn lực kinh tế – xã hội.

D. Không thuộc nhóm nào trong các nhóm trên.

Đáp án đúng là: C. Nguồn lực kinh tế – xã hội.

Tài nguyên là tổng thể của vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, chính sách, vốn và thị trường. Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, khoa học và công nghệ được xếp vào nhóm nguồn lực kinh tế – xã hội..

– Nguồn lực kinh tế xã hội là gì?

Nguồn lực kinh tế – xã hội là một trong những nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, có vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế, là cơ sở để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước. đất nước trong từng thời kỳ. Nguồn lực kinh tế bao gồm: dân số, thị trường, vốn, khoa học công nghệ, chính sách và xu hướng phát triển…

Xem thêm bài viết hay:  {5 Để theo đuổi ước mơ của mình

– Tầm quan trọng của nguồn lực

Hiện nay nhà nước đang có nhiều chính sách mở cửa khuyến khích người dân kinh doanh để phát triển kinh tế cá nhân nói chung và nền kinh tế đất nước nói riêng. Không chỉ hội nhập mà còn thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. Vì vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải có sẵn các nguồn lực để làm bàn đạp cho doanh nghiệp phát triển.

Không chỉ phát triển kinh doanh có chiều sâu và luôn chú trọng đến nội lực. Trong đó, nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển và quản lý.

Với vai trò to lớn đó, Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp nhằm sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó ban hành chính sách mở cửa nhằm thúc đẩy, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia các hoạt động. hoạt động kinh doanh đi từ phát triển kinh tế cá nhân đến phát triển kinh tế quốc dân.

Muốn phát triển bền vững phải biết nắm bắt các nguồn lực để kết hợp các nguồn lực sẵn có bên trong và bên ngoài nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và sự phát triển chung của nền kinh tế.

Vai trò của nguồn lực khoa học và công nghệ đối với nước ta

Tài nguyên là tổng thể của vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, chính sách, vốn và thị trường.  Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, khoa học và công nghệ được xếp vào nhóm nguồn lực kinh tế - xã hội.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã xác định cùng với giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xem thêm bài viết hay:  Phân biệt đồng hóa và dị hóa – Sinh 10

Khoa học và công nghệ có tác động to lớn đến toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của xã hội. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là cơ sở để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, chiến lược phát triển con người, phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước ta.

Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh: “Phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ là động lực đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH và phát triển kinh tế tri thức, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”. phát triển đất nước nhanh và bền vững”.Vì vậy, phát triển khoa học và công nghệ phải là nền tảng và động lực để thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

>>>Tham khảo: Lựa chọn một nguồn lực để phân tích ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế – xã hội

Bạn thấy bài viết Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, khoa học – công nghệ được xếp vào nhóm
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, khoa học – công nghệ được xếp vào nhóm
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Xem thêm bài viết hay:  Bài 4 trang 35 sgk GDCD 11

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Trong các nguồn lực phát triển kinh tế của lãnh thổ, khoa học – công nghệ được xếp vào nhóm
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận