Hỏi Đáp

Trong Sáng Tiếng Anh Là Gì ? Dịch Sang Tiếng Anh Trong Sáng Là Gì

Cửa hàng bên góc phố có 1 loại sự trong sáng thuần khiết mà thành phố cần để duy trì tính toàn vẹn lịch sử của mình.

Đang xem: Trong sáng tiếng anh là gì

The Shop Around The Corner has a kind of Jeffersonian purity to it that the city needs in order to maintain historical integrity.
Chúng ta có lớn mạnh trong tình yêu thương, trong sự thông sángtrong sự hiểu biết chính xác không?’
Sự tập trung của Ngài vào Đức Chúa Cha là một trong các lý do chính mà giáo vụ của Chúa Giê Su có được sự trong sáng và quyền năng như vậy.
His focus on the Father is one of the principal reasons Jesus’s ministry had such clarity and power.
Giăng viết: “Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài <Đức Chúa Trời> ở trong sự sáng, thì chúng ta giao-thông cùng nhau”.
“If we are walking in the light as himself is in the light,” John writes, “we do have a sharing with one another.”
Ông dành phần lớn thời gian đi khắp Châu Âu, tìm lại và xuất bản lại các văn bản tiếng Latin và Hy Lạp với mong muốn phục hồi sự trong sáng của tiếng Latin.
He spent much of his time travelling through Europe, rediscovering and republishing classic Latin and Greek texts.
Trong số các họa sĩ vẽ chân dung Titian được so sánh với Rembrandt và Velázquez, với sự thể hiện nội tâm của Rembrandt, và sự trong sáng, chắc chắn và rõ ràng của Velázquez.
Among portrait-painters Titian is compared to Rembrandt and Velázquez, with the interior life of the former, and the clearness, certainty, and obviousness of the latter.
Tác phẩm của bà “Piolin” đã được viết lại, tác giả người Argentina Maria Elena Walsh, người đã định nghĩa nó là “Piolin trong suốt”, vì vẻ đẹp văn học và sự trong sáng của nó.

Xem thêm: Top 7 Dd Cream Của Nhật Và Top 5 Loại Kem Đáng Mua Nhất !, Top 10 Loại Bb

It has also been echoed her work “Piolin”, the Argentine author Maria Elena Walsh, who defined it as “transparent Piolin”, for its literary beauty and clarity.
Ông ăn vận sang trọng trong bộ đồng phục 68,000$, xứng tầm với vai trò của Viện Pháp Ngữ quản lý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Pháp và bảo tồn, duy trì ngôn ngữ.
He is splendidly attired in his 68,000-dollar uniform, befitting the role of the French Academy as legislating the correct usage in French and perpetuating the language.
Ông ăn vận sang trọng trong bộ đồng phục 68, 000$, xứng tầm với vai trò của Viện Pháp Ngữ quản lý và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Pháp và bảo tồn, duy trì ngôn ngữ.
He is splendidly attired in his 68, 000- dollar uniform, befitting the role of the French Academy as legislating the correct usage in French and perpetuating the language.
Những khúc fugue và thánh ca của Mendelssohn đặc biệt phản ánh sự trong sáng về giọng và cách sử dụng hòa âm gợi nhắc về Johann Sebastian Bach, người mà ông chịu ảnh hưởng sâu sắc.
His fugues and chorales especially reflect a tonal clarity and use of counterpoint reminiscent of Johann Sebastian Bach, whose music influenced him deeply.
Lời tường thuật về sự sáng tạo trong Sáng-thế Ký không hề nhắc đến một Nước Trời sẽ cai trị nhân loại.
Nhưng theo một cách hiểu khác, trường hợp này thì rất dài, nói đúng hơn là dài nhất, vì sự liều lĩnh mọi thứ yêu cầu sự trong sáng của nhận thức, điều này đòi hỏi sự tiến triển một cách lâu dài.

Xem thêm: Mâu Thuẫn Tiếng Anh Là Gì – Mâu Thuẫn Trong Tiếng Anh Là Gì

But in another sense the discourse is long, indeed, the longest of all discourses, because to venture everything demands a transparency of consciousness that is acquired only very slowly.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button