Văn học Việt Nam đổi mới theo hướng nào? | Ngữ Văn 11

Trả lời câu hỏi một cách chi tiết và chính xác.Văn học Việt Nam đổi mới theo hướng nào?” và phần kiến ​​thức tham khảo là tài liệu vô cùng hữu ích trong bộ môn Ngữ Văn 11 dành cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Văn học Việt Nam đổi mới theo hướng nào?

Nhìn lại tiến trình văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay, có thể thấy ba xu hướng vận động chính trong ba giai đoạn phát triển. Từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945, văn học chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa, và đó là đặc điểm bao trùm toàn bộ nền văn học giai đoạn này, tạo nên bước chuyển biến cơ bản trong phạm trù văn học từ trung đại sang trung đại. hiện đại. Trong ba mươi năm tiếp theo – 1945 – 1975, có thể nói đại chúng hóa và cách mạng là xu hướng vận động cơ bản của văn học cách mạng trong điều kiện chiến tranh. Và từ sau 1975, nhất là từ giữa những năm 1980 trở lại đây, dân chủ hóa là xu thế lớn của xã hội và trong đời sống tinh thần của nhân dân, nó cũng trở thành xu thế vận động bao trùm của văn học.

Kiến thức tham khảo về Đổi mới Văn học Việt Nam

1. Hình ảnh chung

– Giai đoạn đầu, văn học đương đại chịu sự tác động “đa chiều” của bối cảnh chính trị – xã hội, đan xen giữa thời bình và thời chiến; giữa cơ chế kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp và cơ chế thị trường; giữa cái cũ, cái quen và cái mới khiến người sáng tạo văn học, nghệ thuật khó tránh khỏi sự ngạc nhiên, phấn khích trước những cái mới, phong phú và phức tạp của đời sống xã hội.

– Ngày 28-11-1987, Bộ Chính trị khóa VI ra Nghị quyết số 05-NQ/TW “Về đổi mới và nâng cao công tác lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật, phát huy năng lực sáng tạo, đưa văn học, nghệ thuật lên một tầm cao mới”. Nghị quyết nhấn mạnh: “Khuyến khích tìm tòi, thể nghiệm mọi phương thức, mọi phong cách vì mục tiêu đáp ứng đời sống tinh thần lành mạnh, bổ ích cho công chúng. Bài trừ những khuynh hướng sáng tác suy đồi, vô nhân đạo”. Với Nghị quyết này, tinh thần dân chủ trong sáng tạo văn học, nghệ thuật được coi trọng, khuyến khích thể nghiệm, sáng tạo, mở rộng giao lưu văn hóa…

– Ngày 16-6-2008, Bộ Chính trị khóa X ra Nghị quyết số 23-NQ/TW “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Nghị quyết nhấn mạnh văn học, nghệ thuật là lĩnh vực hết sức quan trọng, góp phần trực tiếp xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Nghị quyết cũng khẳng định phát triển rộng rãi nghệ thuật quần chúng, đồng thời chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp. Trên cơ sở bảo tồn, phát triển và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học và tiến bộ của đất nước. đồng thời kiên quyết ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn áp đặt, “xâm hại” văn hóa của các thế lực thù địch.

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về Shopping

– Trong số những nhà văn đi tiên phong trong đổi mới văn học, nhiều người đã có những thành tựu quan trọng từ thời kháng chiến như Tô Hoài, Chế Lan Viên… Những nhà văn, nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Pháp tiếp tục vững bước đổi mới : Nguyễn Đình Thi, Chính Hữu, Trần Dần, Lê Đạt. Những nhà văn sớm khẳng định tên tuổi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã có những sáng tạo đột phá cả về nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện như Nguyễn Minh Châu, Ma Văn Kháng, Lê Lựu… từng bước là đội ngũ của giai đoạn mới. nhà văn dần trưởng thành. Bên cạnh những tác giả tiếp tục viết về các đề tài truyền thống, một đội ngũ các nhà văn mới đã xuất hiện và ngay lập tức tạo được dấu ấn và kết quả nổi bật, đó là Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Hồ Anh. Thái, Nguyễn Quang Thiều, Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Bình Phương, Đỗ Bích Thùy… Văn học dân tộc cũng nở rộ với Y Phương, Lò Ngân Sun, Cao Duy Sơn, Inrasara …

– Các nhà văn, nhà thơ ý thức hơn trong việc đổi mới tư duy nghệ thuật, khẳng định cá tính sáng tạo. Ý thức hội nhập với văn học khu vực và thế giới thể hiện trên tất cả các phương diện sáng tác, lý luận, phê bình, nghiên cứu, dịch thuật và trao đổi trực tiếp… Các phương tiện và phương thức thông tin ngày càng trở nên phong phú, đa dạng hơn; Cộng đồng người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh. Ngoài ra, việc mở rộng quan hệ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa… với các nước trên thế giới đã tạo ra những môi trường và không gian thuận lợi, làm cho sự giao lưu văn học giai đoạn này diễn ra sâu sắc. rộng hơn, mạnh hơn và toàn diện hơn.

– Các quan niệm về nghệ thuật không còn đồng nhất như trước mà trở nên đa dạng, tạo nên những “màu sắc” khác nhau trong sáng tác. Văn học giai đoạn này cơ bản vận động theo tinh thần dân chủ, nhân văn. Tác giả mạnh dạn đột phá về văn phong, dám nói, dám phản ánh những hiện thực trước đây được coi là “nhạy cảm”, thậm chí là “vùng cấm”, mạnh dạn thực hiện các thủ pháp nghệ thuật. tiếp cận và hội nhập với văn hóa đương đại thế giới. Đã xuất hiện một đội ngũ nhà văn, nhà thơ trong thời kỳ mới với cách nghĩ, cách viết mới, góp phần tạo nên một thời kỳ văn học với những thành tựu đa tiếng, đa sắc.

Bên cạnh những thành công, văn học đương đại cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường đã làm cho nhiều nhà văn, nhà thơ rơi vào lối viết dễ dãi, dung tục, thương mại hóa nghệ thuật, đi quá xa các chuẩn mực văn hóa – xã hội. Những mâu thuẫn giữa hội nhập với yêu cầu tiếp thu có chọn lọc văn hóa nước ngoài và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc… đã tạo nên sự “vô dụng”, “thất truyền” của nhiều bộ môn văn nghệ. Bác sĩ.

Xem thêm bài viết hay:  Các phần mềm và website học toán lớp 1 nâng cao online hiệu quả nhất giúp trẻ phát huy toàn diện

2. Văn học sau 1986 – Văn học đổi mới

– Nói đến văn học Việt Nam sau 1986, người ta cho rằng đây là thời kỳ văn học đã thực sự có những đổi mới sâu sắc và toàn diện. Đôi khi, chỉ cần nhắc đến khẩu hiệu “nhìn thẳng vào sự thật”, nói lên sự thật của nhà văn lúc bấy giờ, người đọc đã thấy văn chương khác trước rất nhiều. Xu hướng khen ngợi phiến diện, rập khuôn, quy mọi đánh giá về “văn học đổi mới” vào những hình dung mặc định đã và đang dẫn đến nhiều ngộ nhận về giai đoạn văn học đặc biệt này. Gần ba mươi năm đã trôi qua, nghĩa là chúng ta đã có một khoảng thời gian cần thiết để nhìn lại và tiếp thêm sức mạnh để lý giải văn học sau 1986 một cách tốt hơn.

– Năm 1987, báo Văn nghệ (số 49 và 50) đăng bài “Hãy đọc lời ai cho một sân khấu nghệ thuật minh họa” của Nguyễn Minh Châu. Có thể nói, đây là một mốc quan trọng đánh dấu sự đổi mới tư duy văn học, sự thay đổi trong cách nói, trong cách nhìn về mối quan hệ giữa văn học và chính trị, trong cách tiếp cận và phản ánh. hiện thực của nhà văn. Sự thay đổi đó có nguyên nhân trực tiếp từ sự điều chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, phản ánh nhu cầu và không khí biến đổi trong xã hội. Nguyễn Minh Châu xuất hiện với tư cách là người đặt dấu chấm hết cho thời kỳ văn học minh họa, nhưng từ khi “truyền miệng” của ông, văn học sẽ phải đi theo con đường nào? Nỗi ám ảnh lớn nhất của Nguyễn Minh Châu là viết minh họa, rào, rào, giả, chắn, rẽ, vặn bút; Mong muốn cụ thể và lớn nhất của nhà văn, vì vậy, là một môi trường sáng tạo thay đổi, không bị ép buộc, nói thật, phản ánh đúng sự thật, khẳng định “nhân cách và sự trung thực” khi phản ánh. thực tế. Một thời kỳ văn học nghệ thuật mới, như Nguyễn Minh Châu hình dung, phải là một thời kỳ có những đặc điểm như vậy. Trước đây, do yêu cầu của thời đại, nhà văn chỉ phản ánh mặt tốt, ca ngợi một chiều thì nay phản ánh cả mặt xấu và mặt tốt. Tuy nhiên, chúng ta cần thấy rằng, dù nhà văn xin “cởi trói” để được phản ánh theo cách nào thì văn học vẫn nằm trong khuôn khổ phản ánh hiện thực. Quan điểm của Nguyễn Minh Châu về văn học sản sinh ra văn học, văn học thoát khỏi mặc cảm “sai”, công thức, đại cương, một chiều, thực ra chưa đi ra ngoài mô hình phản ánh nào cả. Yêu cầu của Nguyễn Minh Châu là mở rộng hiện thực được phản ánh; Hạn chế lớn của văn học minh họa theo ông còn là khái niệm phản ánh hạn hẹp: “ta gán nó cho mọi hiện thực đa dạng và rộng lớn của cuộc sống”, được điều chỉnh thành văn học. minh họa, theo đó, là một loại thích ứng với một thực tế được quy ước hóa, giảm bớt, chỉ bằng lòng phản ánh một chiều của thực tế.

Xem thêm bài viết hay:  Đề thi Học kì 2 Tin học 10 có đáp án – Đề 7

– 8 năm trước khi Nguyễn Minh Châu “đọc điếu văn” trong bài “Vài nét về văn học, nghệ thuật nước ta giai đoạn trước” (Văn nghệ số 23, tháng 6-1979), Hoàng Ngọc Hiến cũng có nhiều nhận xét táo bạo và những đánh giá về giai đoạn văn học trước 1975. Bây giờ nhìn lại, nếu nhìn từ hệ hình phản chiếu, đó không phải là điều mới. Mở đầu bài viết, Hoàng Ngọc Hiến dẫn ý kiến ​​của Nguyễn Minh Châu về hiện thực trong văn học chiến tranh. Theo Hoàng Ngọc Hiến, trong nghệ thuật có hai phương thức miêu tả: miêu tả sự vật như vốn có, đang tồn tại và miêu tả sự vật như lẽ ra nó phải tồn tại. Ông chỉ trích rằng “trong lối viết hiện đại, việc mô tả cái phải tồn tại chiếm ưu thế so với việc mô tả cái đang tồn tại. Và chúng tôi đồng ý với ý kiến ​​của Nguyễn Minh Châu rằng sự lấn át này là một trở ngại “trên con đường đi tới chủ nghĩa hiện thực”, nhất là trong thể loại tiểu thuyết. Đứng ở cấp độ cái phải tồn tại, người nghệ sĩ dễ bị lôi cuốn vào xu hướng miêu tả cuộc sống một cách chân chính, còn ở cấp độ cái là, mối quan tâm chính là miêu tả chân thực. Đọc một số tác phẩm ta thấy dường như tác giả quan tâm đến chính nghĩa hơn là chân chính. Loại tác phẩm này có thể được gọi là “chủ nghĩa hiện thực tôn giáo… Sự thống trị của bình diện cái phải tồn tại trên bình diện của cái tồn tại trong phản ánh nghệ thuật là một đặc điểm của cái siêu phàm (le) sublime) với tư cách là một phạm trù thẩm mỹ. Với điều này trong tâm, có thể nói, hiện thực xã hội chủ nghĩa ở nước ta giai đoạn vừa qua mang đậm dấu ấn của cái cao siêu, như vậy, thực chất trong bài viết nổi tiếng một thời của Hoàng Ngọc Hiến, vẫn là truyện văn phản ánh hiện thực, mà nhà văn cần phản ánh hiện thực sao cho chân thực và phù hợp với chính cuộc sống, rằng Quy luật phát triển của nghệ thuật hiện nay là đi từ cái cao siêu đến cái đẹp – tức là diễn tả sự cân đối, hài hòa giữa cái được và cái phải. .

Đăng bởi: THCS Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Văn lớp 11 , Ngữ Văn 11

Bạn thấy bài viết Văn học Việt Nam đổi mới theo hướng nào?

| Ngữ Văn 11
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Văn học Việt Nam đổi mới theo hướng nào?

| Ngữ Văn 11
bên dưới để duhoc-o-canada.com có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: duhoc-o-canada.com của duhoc-o-canada.com

Chuyên mục: Giáo dục

Nhớ để nguồn bài viết này: Văn học Việt Nam đổi mới theo hướng nào?

| Ngữ Văn 11
của website duhoc-o-canada.com

Viết một bình luận