Hỏi Đáp

Worksheet Là Gì – Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Worksheet Và Workbook

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ duhoc-o-canada.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Đang xem: Worksheet là gì

The processing group completed the activity with nouns; the verbs were already written on their worksheet.
This is followed by a discussion of implications for remediation in terms of contrastive sound classes and minimal lexical pairs, with worksheets and examples.
Indonesian children need to be able to read and understand affixes early, as many instructions in worksheets and exercise books are written in this form.
Most cognitive behavioural interventions use patient worksheets on a regular basis, for within or between session use.
These are genuinely thought-provoking and range from ideas for discussion to practical activities such as designing worksheets, assessing compositions, and so on.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên duhoc-o-canada.com duhoc-o-canada.com hoặc của duhoc-o-canada.com University Press hay của các nhà cấp phép.

*

*

Xem thêm: Bệnh Đau Mắt Hột Là Gì – Thuốc Gì Chữa Đau Mắt Hột

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập duhoc-o-canada.com English duhoc-o-canada.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm:   Truyện Truyền Thuyết Là Gì ? Nghĩa Của Từ Truyền Thuyết Trong Tiếng Việt

Xem thêm: Nhân Viên Marketing Executive Là Gì, Định Nghĩa, Khái Niệm

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button